Vil utdanne flere eksperter på IKT-sikkerhet

Høyre, sammen med Frp, KrF og Venstre sikrer flere studieplasser innen IKT. Vi prioriterer å utdanne flere fagfolk til digitaliseringen av Norge og IKT-sikkerhet.

- Dette er en gledens dag. Sammen med Frp, KrF og Venstre sikrer vi Høgskolen i Østfold 15 nye IKT-studieplasser. I tillegg øremerker vi midler til rekrutteringsstillinger slik at vi også kan få mer forskning på feltet. Totalt blir det over 500 IKT-studieplasser over hele landet. Dette er et krafttak for IKT-feltet, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Høyre. Dette kommer i tillegg til de 15 nye plassene høgskolen fikk fra høsten 2017.

- Det er et skrikende behov for mer kompetent arbeidskraft innen IKT. Vi står overfor et stort skifte hvor både offentlig og privat sektor skal digitalisere. Dette er veldig viktig tiltak, særlig med tanke på IKT-sikkerhet og utdannelsen av flere kryptologer som kan ivareta vår digitale sikkerhet, istemmer FrPs Ulf Leirstein.

- Alle skal digitalisere og kampen om de riktige hodene er intens sier Venstres fylkesleder Maren Hersleth Holsen. Med en relevant IKT-utdanning i bunn er det store muligheter for gode jobber. Næringslivet melder om mange ubesatte stillinger og at det er for få til å utføre jobbene. Med denne satsingen får bedriftene og offentlig sektor, kompetansen de trenger.

- Vi er opptatte av at viktig og kritisk informasjon skal være godt beskyttet når tjenester og løsninger blir digitale. Da er det særlig viktig at man har arbeidskraft med it-sikkerhetskompetanse. Hvis vi skal lykkes med det digitale skiftet, må vi også lykkes med den digitale sikkerheten. Dette er noe vi er glade for at de fire partiene har klart å enes om sier KrFs fylkesleder Brynjar Høidebraaten.

De 500 nye studieplassene kommer i tillegg til de 750 studieplassene som ble tildelt i 2017. Når alle studieplassene er på plass, vil det være over 5000 totalt. Det er et godt utgangspunkt for å drive den digitale overgangen videre.

 

Fakta:

• Regjeringen tildeler 500 nye studieplasser til IKT-utdanning.

• Regjeringen har også vedtatt 50 nye rekrutteringsstillinger. Av disse 50 er 22 øremerket IKT med vekt på IKT-sikkerhet, inkludert kryptologi.

• I tillegg er ni stipendiatstillinger øremerket ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

• IKT Norge har gjennomført en undersøkelse blant 184 IT-bedrifter som viser en stor mangel på IKT-kompetanse i Norge. Det er 38 prosent av virksomhetene som sier de har ledige stillinger de ikke har fått besatt de siste 12 månedene. Over 40 % har måttet si nei til ordre og oppgaver. Det er 65 prosent av bedriftene som sier det vil være et sterkt økende behov for it-sikkerhetskompetanse de neste tre årene. Les mer her.