Yrkesfag tilpasset arbeidslivet

Vi må forberede Norge på en tid hvor olje og gass vil spille en mindre rolle enn tidligere for vår økonomiske vekst. Landet vårt har behov for kunnskap, kapital og teknologi til å lede an i det grønne skiftet, og for å skape flere jobber basert på moderne teknologi.

For å klare dette og for å løse viktige samfunnsoppgaver og sikre verdiskapingen i fremtiden trenger Norge god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover. Derfor må flere velge og fullføre en utdanning innen yrkesfag.

Høyre i regjering har satset på tiltak for å skaffe flere elever læreplass og styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Sammen med samarbeidspartiene har vi økt lærlingtilskuddet med 20 000,- per kontrakt og økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov, slik at alle som søker skal få tilskudd.  Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter. Ordningen skal informere om hvilke bedrifter som har lærlinger, og gjøre det enklere for forbrukere å velge slike bedrifter. Staten har i flere år tatt inn for få lærlinger. Derfor har vi har lagt en strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter. I tillegg har vi strammet inn kravet om at bedrifter må ha lærlinger for å vinne offentlige anbud.

Veien til dyktige fagarbeidere går gjennom gode yrkesfagtilbud som forbereder elevene og lærlingene på arbeidslivet. Men en stor utfordring med dagens yrkesfag er at elevene kommer for sent i gang med spesialiseringen. Da får de ikke nok trening i faget før de skal ut i lærebedrift. Derfor må opplæringen henge bedre sammen med det yrket elevene utdanner seg til. Hvert år starter det 30 000 elever på en yrkesutdanning. Noen vil bli tømrer, noen vil bli rørlegger eller elektriker, andre vil bli frisør eller helsefagarbeider. Alt for mange fullfører ikke fordi de synes det kan bli for mye teori i første året på videregående, at de bruker for mye tid på fag de kanskje ikke trenger, eller fordi de mister motivasjonen når f.eks en som vil bli frisør må gå gjennom de samme læreplanene som en båtbygger.

For å lære nok om yrket, må elevene få mulighet til å fordype seg tidlig. Derfor vil Høyre ta en skikkelig opprydding i yrkesfagene. Den som vil bli tømrer, kan nå få mer av tømrerfaget, og mindre av andre ting. Dette kan bidra til mer faglig motiverende opplæring fra første dag, og forhåpentligvis vil færre velge å droppe ut av videregående skole.

Ved å fornye yrkesfagene på denne måten vil vi få mer engasjerte elever, flere som fullfører og vi får den kompetente arbeidskraften som næringslivet etterspør.