Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skole

Aremark Høyre vil jobbe aktivt for at alle elever skal oppleve inkludering, trygghet og tilhørighet i sin skolehverdag.

Barnehage

Aremark Høyre vil i samarbeid med barnehagens ledelse, øke bevilgningene til barnehagen slik at vi til enhver tid har tilstrekkelig personell på jobb til at barnehagen er sikker, og at det er kapasitet til å utvikle kompetansen til barna.

Idrett og kultur

Aremark Høyre mener at satsning på tilbud til ungdommen lokalt er av stor betydning for ungdommens utvikling og trivsel i lokalmiljøet. Aremark Høyre vil prioritere oppfølging av de aktiviteter som inkluderer  est ungdommer og ønsker god kvalitet på noe færre satsningsområder enn større bredde og dårligere tilbud.

Omsorg

Aremark Høyre vil opprettholde en god omsorg i kommunen. Alle innbyggerne har krav på god og trygg omsorg i sitt nærmiljø.

Se vår politikk

Aremark kommune

Østfold

Kontakt

Alf Ulven
Leder
Telefon: 92250000

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Aktuelt

Aremark Høyres program 2015-2019

Lurer du litt på hva vi i Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre?...

Våre folk