Camilla Sande

Camilla Sande

- Jeg vil jobbe for at alle i Aremark skal ha mulighet til å komme med innspill og påvirke saker som angår dem.
Camilla Sande er frisør og selvstendig næringsdrivende i Aremark. Hun jobber også for barnevernstjenesten i Sarpsborg. Har samboer og ett barn.

- Det viktigste for meg som politiker er at vi har et samfunn hvor politikerne lytter til innspill og det er kort vei mellom de som skal styre rådhuset og vi som bor i kommunen. Det er i felleskap vi kan finne ut hva som er de viktigste oppgavene og finne de beste løsningene.

- Mine hjertesaker er skole, SFO og barnehage. Jeg vil jobbe for at barn og unge i kommunen skal få et løft de neste fire årene. Det er viktig at vi gir alle barn et godt utgangspunkt for livet.