Fem løfter for Aremark

Valgkampen i Aremark går inn i sin sluttfase. Mange sitter og teller på knappene om de skal stemme og hvem de skal stemme på denne gangen. I alle år har valgdeltagelsen i Aremark tradisjonelt vært god, men fortsatt er det mange som ikke har bestemt seg, og noen har kanskje ikke tenkt å bruke stemmeretten sin.  
Aremark Høyre har i denne valgkampen vært svært konkrete på hva vi vil gjøre. La meg derfor oppsummere våre fem viktigste løfter for Aremark:

Barn og unge trenger et løft

Det viktigste vi kan gjøre for barn og unge i Aremark er å sikre at de får en best mulig start i livet gjennom en god skole. Aremark Høyre vil derfor sørge for at både skolen og barnehagen får økte bevilgninger. Et helt konkret løfte er at vi vil gjeninnføre ordningen med at alle elevene i 8. klasse får PC av skolen. For oss er det helt avgjørende at alle elever i skole og barnehage skal oppleve inkludering, trygghet og tilhørighet.

Ja-kommune

Det er vi i Aremark som skal bestemme over utviklingen i egen kommune. Aremark Høyres representanter vil derfor alltid si «Ja når vi kan og bare nei når vi må!» Vi vil være utrettelige forkjempere for at det er kommunestyrets vedtak som gjelder. Overbetalte byråkrater i ulike etater skal ikke få lov å stikke kjepper i hjulene for god næringsutvikling og nye tiltak i Aremark. Heldigvis har vi nå en regjering som i langt større grad enn tidligere respekterer lokaldemokratiets egne beslutninger.

Aremark må holde orden i eget hus

Det vil være mulig for Aremark å bestå som egen kommune. Men bare dersom vi evner å holde orden i eget hus og ikke sette økonomien over styr. Det betyr nøkternhet og nøysomhet i pengebruken, evne til å si nei og sette de virkelig viktige tingene først. Å fortsette å sende regningen for eget overforbruk til kommunens innbyggere og næringsliv i form av øket eiendomsskatt, kan ikke Aremark Høyre være med på.

Vi må tørre å tenke nytt

Mye er bra i Aremark. Vakker natur, små forhold og de fleste kjenner hverandre. Noen mener at det ikke går an å ønske seg så mye mer. Jeg er ikke enig i det - for selv om mye er veldig bra, tror jeg det er mulig å gjøre Aremark til en enda bedre plass å bo. Denne vakre bygda trenger nye ideer og bedre løsninger. Men vi må tørre å tenke nytt. Ikke være redde for å slippe nye ideer til og ønske alle gode krefter velkommen. Dugnadsånd, entreprenørskap, samhold og kreativitet kan skape vekst og spennende ny utvikling. Dette vil jeg som ordfører legge til rette for. Jeg vil derfor bruke all min erfaring og energi til å sørge for at kommunen får flere arbeidsplasser og bedre kvalitet på de tjenestene som kommunen tilbyr.

Tilgjengelig og engasjert ordfører

Jeg er opptatt av at vi som er folkevalgte skal være ombud for våre innbyggere. Dette betyr at vi skal være folkets valgte representanter som taler innbyggernes sak overfor kommunen – ikke omvendt. Som ordfører vil jeg være tilgjengelig for store og små, delta i viktige begivenheter, fremme samholdet i bygda og sette Aremark på kartet. Hver uke vil jeg legge ut et detaljert ukeprogram på kommunens nettsider slik at alle skal vite hvor jeg er og når jeg er å treffe. Jeg vil praktisere en «åpen dør»-politikk hvor alle som ønsker å snakke med ordføreren, skal ha mulighet til å komme, slå av en prat eller fremme et forslag.

Jeg har derfor en personlig appell til alle dere som ennå ikke helt har bestemt dere:

Sitter du hjemme, lar du andre bestemme. Stem på det partiet og de kandidatene som du føler har et engasjement og hjerte for Aremark. Og som ønsker å gjøre en forskjell. Høyres kandidater i Aremark er klare og ber om din tillit.

Godt valg!