Harald Sørlie

Harald Sørlie

- Jeg stiller til valg for Høyre i Aremark i år fordi jeg vil være med å sikre at vi skal være en god kommune for unge og eldre, samtidig som vi sikrer tilflytting til bygda vår.
Harald Sørlie er selvstendig næringsdrivende med hovedfokus på tømmer og transport. Han har bodd i Aremark hele livet og vært aktivt engasjert i Aremark Høyre gjennom mange år. Tidligere vært kommunestyremedlem i flere perioder.

- Aremark har en anstrengt økonomi og vi har en befolkningsutvikling hvor innbyggerne våre blir stadig eldre. Det er viktig at vi har et godt tilbud til den eldre delen av befolkningen, men vi må også arbeide godt de neste årene for å gjøre oss attraktive for småbarnsfamilier.

- Da er det viktig med en skolepolitikk som setter kunnskap i sentrum og en økonomistyring i kommunen hvor vi prioriterer de viktigste oppgavene først.

- Jeg vil også være en klar røst i rovdyrpolitikken. Det er ikke noe som styres fra Aremark, men det er viktig at vi har klare og tydelige røster i alle partier som står opp i debatten i partiet og bidrar til at vi får en rovdyrpolitikk hvor de kommunene som blir berørt også blir hørt!