Kandidatpresentasjoner

Aremark Høyre stiller med følgende kandidater i kommunevalget 2015

1. Alf Ulven (1960)

Portrett av Alf Ulven

Medlem av Aremark kommunestyre siden 2011. Drevet Lund gård i Aremark i over 30 år. 25 års erfaring med større eiendomsutviklingsprosjekter. Bred erfaring i drift av små og mellomstore bedrifter som styreleder og aktiv eier.

2. Lars Martin Jæger (1968)

Portrett av Lars Martin Jæger

Har jobbet i over 20 år som lærer ved Aremark barne- og ungdomsskole og som ansatt i svømmehallen. Lars Martin er født og oppvokst i Aremark og aktivt engasjert i den lokale idretten.

3. Jørgen Grønlund (1979)

Portrett av Jørgen Grønlund

Ansatt ved Universitetet i Oslo siden 2006. Har stor interesse for fotball og idrett. Er trener for barneallidretten i Aremark. Gift, bor på Kilen gård og er småbarnsfar.

4. Mirjam Kilen (1979)

Portrett av Mirjam Kilen

Fastlege i Aremark Kommune, ansatt ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Mirjam er født og oppvokst i Aremark. Gift, bor på Kilen gård og er småbarnsmor.

5. Elin Sørlie Buer (1977)

Portrett av Elin Buer

Er dyrlege og har lang erfaring med både store og små dyr. Er født og oppvokst i Aremark. Elin er gift og har to barn.

6. Tore Petter Engen (1972)

Portrett av Tore Petter Engen

15 års erfaring som leder i universitets- og høgskolesektoren. Er aktiv syklist og medeier i reisebyrå som arrangerer opplevelsesreiser til Tour de France og andre kjente sykkelritt. Samboer, to barn.

7. Harald Sørlie (1949)

Portrett av Harald Sørlie

Selvstendig næringsdrivende med hovedfokus på tømmer og transport. Bodd i Aremark hele livet og aktivt engasjert i Aremark Høyre gjennom mange år. Tidligere vært kommunestyremedlem i flere perioder.

8. Camilla Christin Sande (1981)

Portrett av Camilla Sande

Er frisør og selvstendig næringsdrivende i Aremark. Jobber også for barnevernstjenesten i Sarpsborg. Samboer, ett barn.

9. Marianne Magnussen

10. Peter Dagrød

11. Knut Magnus Kirkerød

12. Ole Svendsby