Lars Martin Jæger

Lars Martin Jæger

- Jeg stiller som kandidat for Høyre i Aremark fordi jeg vil bidra at Aremark også i fremtiden skal være en levende bygd som gir et godt tilbud til innbyggerne.

Lars Martin Jæger har jobbet i over 20 år som lærer ved Aremark barne- og ungdomsskole og som ansatt i svømmehallen. Lars Martin er født og oppvokst i Aremark og aktivt engasjert i den lokale idretten. 

- Min drøm er et Aremark skal være et sted som folk ønsker å besøke og flytte til. Selv har jeg engasjert meg mye innen skole og idrett. Dette er to av de viktigste områdene vi bør satse på dersom vi skal være en god kommune å bo i også i fremtiden.

- Det er mye positivt som skjer i Aremark, vi har alt fra fotball, BMX og bilcross, til bibelcampingen. Dette er aktiviteter som er viktig for mange unge og er med å sette Aremark på kartet.

- Dersom jeg kommer inn i kommunestyret etter høstens valg vil min viktigste oppgave være å sørge for å legge til rette for at dette tilbudet kan bestå og videreutvikles i årene fremover.