Mirjam Kilen

Mirjam Kilen

- Jeg stiller som kandidat for Høyre i Aremark fordi jeg ønsker å være med på dugnaden for å sikre Aremarks fremtid.
Mirjam Kilen er fastlege i Aremark Kommune, ansatt ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Mirjam er født og oppvokst i Aremark. Gift, bor på Kilen gård og er småbarnsmor.

- Jeg er så heldig at jeg er født og oppvokst i Aremark. Etter flere år med studier og jobb i Halden og Oslo, måtte jeg bestemme meg for hvor jeg ville bosette meg med familien min. Valget ble heldigvis Aremark. Bygda har for meg alltid stått som et trygt og godt sted å vokse opp, i rolige omgivelser midt i naturen.

- Da jeg flyttet tilbake til Aremark merket jeg at det var mye som hadde blitt bedre siden jeg sist bodde i kommunen. Det finnes et godt tilbud til barn, unge og eldre. Aktivitetstilbudet har nok aldri vært bedre. Likevel opplever man at folketallet synker og utfallet av dette vil på sikt være at vi ikke får inntekter nok til å videreføre de gode tjenestene som vil tilbyr innbyggerne.

- Derfor mener jeg at vi må ha en skikkelig dugnad i Aremark de neste årene. Vi trenger energi og nye ideer for å sikre at den flotte kommunen vår kan bestå i mange år fremover!