Alf Ulven

100% eller 50 % stilling som ordfører i Aremark?

I mandagens HA beskriver ordfører Aarbu mitt utspill om å arbeide for å redusere ordførerstillingen i Aremark som et dumt utspill av en voksen mann. Tidligere ordfører Tore Johansen beskriver det i samme ordelag, og de påstår begge at det er et populistisk utspill. Det er kanskje ikke så rart at den som innførte stillingen og den som i dag mottar lønnen tar dette utgangspunktet i debatten.

Høyre har et annet utgangspunkt. Vi mener at de viktigste oppgavene må løses først. Vi skal sikre barn, unge og eldre et godt tilbud i Aremark og vi skal bidra til å skape flere arbeidsplasser. Derfor er jeg villig til å si at det er viktigere å bruke mer penger på barnehage og skole, enn på at vi har en ordfører i 100 prosent stilling som tjener om lag 800.00 kroner i året. 

Med tillegg av sosiale utgifter koster ordføreren kommunens innbyggere 1 million kroner. Hvis Høyre får støtte for forslaget vil Aremark kommune spare hele 500 000 kroner. Det er mye penger. Da NRK Østfold i fjor undersøkte hvor mye ordføreren i alle fylkets kommuner kostet innbyggerne viste det seg at ordføreren i Aremark kostet hver innbygger kr 499 mens i Halden var det tilsvarende tallet beskjedne kr 27. Selv om de fleste kommuner i Norge har ordfører på heltid, er dette ikke en selvfølge. Vi trenger ikke gå lenger enn til Våler kommune i vårt eget fylke hvor ordføreren lønnes i 70 % stilling. Og Våler er en kommune med 5.100 innbyggere, eller 3 til 4 ganger så mange innbyggere som Aremark.

Noen har i denne debatten fremført at det ikke vil være mulig for alle å ta på seg et verv som ordfører hvis det ikke er 100 prosent avlønnet. Ordførervervet er et tillitsverv som krever en stor grad av dugnadsinnsats, og det er en verdi vi skal være glade for. Det skal aldri bli et godt karrierevalg å få tillitsverv i en kommune, og med loven i hånd er det mange politikere som i dag blir avlønnet i deltidsstillinger som kan kreve at arbeidsgiveren tilrettelegger for dette. Jeg mener at vi som politikere må gå foran som gode eksempler, spesielt når økonomien er trang slik den er i Aremark. 

Aremark har en kommuneøkonomi som dessverre gjør denne debatten nødvendig, i en ideell verden hadde vi kanskje ikke måtte gjøre slike prioriteringer, men det må vi i Aremark. Jeg ønsker at Aremark skal bestå som egen kommune i mange år fremover, men det krever at vi er smarte og finner gode løsninger for fremtiden. Vi må få mer fart på Aremark. Da må vi bruke pengene på de viktigste tingene som bidrar til at vi er en god kommune å bo i, attraktiv for tilflytningen og ikke minst at vi skaper flere arbeidsplasser i kommunen. 

Noen kaller dette populisme, jeg kaller det ansvarlig politikk for fremtiden.