Aremark Høyres program 2015-2019

Lurer du litt på hva vi i Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre?

Aremark Høyre vil:

  • arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for innbyggerne er en prioritert oppgave
  • arbeide for at Aremark Kommune skal være en næringsvennlig kommune for at flest mulig skal kunne ha sitt arbeid i Aremark.
  • at vi skal være en JA-kommune.
Les hele programmet til Aremark Høyre her (pdf)