Aremark Høyres kommunestyrerepresentanter 2015-2019

Takk for at du stemte Høyre i Aremark!

Høyre hadde en stor fremgang i Aremark, og aldri har vi hatt så mange representanter i Kommunestyret som vi har fått etter valget i høst. Med bare 6 stemmer fra å bli det største partiet i Aremark oppnådde Høyre et historisk valgresultat. Vi er veldig takknemlige og ydmyke ovenfor alle som stemte Høyre og det har gitt oss et klart mandat for å jobbe for nye ideer og bedre løsninger for Aremark. 

Dessverre ga ikke valgresultatet flertall til Høyre. Det betyr at skulle vi kunne påvirke politikken de neste fire årene måtte vi samarbeide med enten Senterpartiet eller Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet gikk allerede ut på valgkvelden og sa at de ikke ønsket å diskutere et samarbeid med Aremark Høyre. Toppkandidaten til Arbeiderpartiet har også i Halden Arbeiderblad vært tydelig på at han ikke ønsket et slikt samarbeid. 

Dermed var det naturlig for Høyre å innlede samtaler med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet om et nytt politisk flertall i kommunen. I forkant av valget hadde begge partier signalisert at de synes Høyre hadde gode kandidater og en spennende politikk for Aremark fremover.

Vi fant fort tonen gjennom disse samtalene og valget for Høyre ble derfor enkelt. Vårt viktigste mål er å bidra til å få mer fart i Kommunen vår og bidra til en politikk for fremtiden, derfor har vi valgt å inngå et samarbeid for å være en del av posisjonen den kommende perioden og bruke det mandatet som velgerne har gitt oss. Alternativet ville ha vært en opposisjonsrolle, men lite mulighet for å få gjennomført vår egen politikk. Det tror vi ville vært synd for Aremark og alle de som stemte Høyre ved høstens valg.

Jeg går inn i dette samarbeidet med en klar visjon, vi skal bidra til nye ideer og bedre løsninger i Aremark de neste fire årene og vi skal få mer fart på kommunen. For vi har stått stille for lenge i Aremark. Jeg er helt sikker på at dette er noe vi skal klare i samarbeid med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Jeg er sikker på at vi om fire år skal møte velgerne med hode hevet høyt, stolte over det vi har fått til.

Det er viktig for meg når vi nå går i gang med dette samarbeidet å understreke, slik jeg har gjort flere ganger i valgkampen, at dette er noe som må gjøres i felleskap med alle som bor i Aremark. Vi skal ha lav terskel for å gi innspill, vi skal lytte, for det er bare sammen vi kan gjøre Aremark enda bedre.