Tore Petter Engen

- Jeg stiller som kandidat for Høyre i Aremark fordi jeg er opptatt av barn og unge sine muligheter til å ha et godt og sikkert skoletilbud, med fokus på ny teknologi og pedagogikk.
Tore Petter Engen har 15 års erfaring som leder i universitets- og høgskolesektoren. Er aktiv syklist og medeier i reisebyrå som arrangerer opplevelsesreiser til Tour de France og andre kjente sykkelritt. Samboer, to barn.

- Min drøm er at vi skal ha en veldig god skole i Aremark, som gjør at barn som har ulike behov skal få et tilrettelagt tilbud utfra sitt eget ståsted og bakgrunn. Det er viktig at kommunen legger til rette for at vi skal tilby alle barn og ungdom et godt idretts- og fritidstilbud.

- Aremarks innbyggere skal få lik behandling og gode kommunale tjenester. Det er viktig at kommunen tilbyr minst like gode tjenester som større kommuner.