Politikk

Eidsberg Høyre er tydelig på at politikere og administrasjon skal være der for innbyggerne. Eidsberg kommune har i mange år hatt visjonen «Rik på muligheter». Ved valget i 2011 la vi til «… og vi vil gjør noe med dem». Vi fikk tillitt, og synes vi er kommet godt på vei disse første fire årene. Nå håper vi å kunne fortsette arbeidet de kommende fire årene. Dette er laget vi presenterer. Din stemme avgjør hvem som kommer i kommunestyret.

Våre hovedsaker

Vekst i arbeidsplasser

Næringslivet har gode vilkår i Eidsberg. For tre år siden bestemte Nortura seg for å satse i kommunen, Hærland får Norges største slakteri og har allerede nesten 800 ansatte. Det er vekst på næringsområdene Brennemoen og Ramstad og vi satser hardt i Mysen sentrum, der det nå er flere utbyggingsplaner enn noen gang. I tillegg kommer sannsynligvis fengsel og hotell.

Mysen som Østlandets mest attraktive småby

Mange dro på smilebåndet da vi lanserte denne ambisjonen. Nå er det stadig flere som tror på dette langsiktige målet. Fire kvartaler har konkrete utbyggingsplaner – og jernbaneverket satser oppgradering av Østre linje. I 2021 blir reisetiden tur-retur Oslo 22 minutter kortere.

Mer vei, mer jernbane og mer kollektiv

I samspill med Statens vegvesen skal vi bygge ny kollektivterminal for buss, tog og taxi i sentrum. E18-utbyggingen pågår for fullt, og riksvei 22 til Sarpsborg og Lillestrøm skal oppgraderes. I kommunestyreperioden har Mysen fått status som sykkelby, og vi står foran en omfattende utbygging av gang- og sykkelveier.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her