Vår visjon

Vi vil skape et kunnskapsrikt Fredrikstad. Vi vil skape et attraktivt Fredrikstad.

Våre hovedsaker

Kunnskapsbyen Fredrikstad

Vi vil skape en av Norges beste grunnskoler. Dette gjør vi gjennom å styrke hjem-skole samarbeid, samarbeid mellom lærere tvers på skoler, bedre ledelse på alle nivåer i skolen og styrke mangfold i skolen og utvikle tilbudet av privatskoler og alternative.

Sunn kommuneøkonomi

Gjenreise en sunn kommuneøkonomi ved å stramme inn kommunens investeringer, redusere gjeldsbyrden og dermed rentekostnadene, sørge for budsjettdisiplin i alle seksjonene, innføre langsiktige mål for produktivitetsvekst og styrke vedlikehold av kommunens eiendommer og infrastruktur.

Styrke felleskap i regionen

Skape en bedre offentlig sektor i Nedre Glomma-regionen ved å arbeide for et tettere fellesskap mellom de forskjellige kommunene, og ved å arbeide for en overføring av oppgaver fra fylkeskommunen til et styrket kommunalt fellesskap.

Utnytte ressurser

Samarbeide med frivillige organisasjoner, private aktører og regionens mange kunnskapsmiljøer for å skape en best mulig utnyttelse av de ressursene vi har til rådighet.

Se vår politikk

Fredrikstad kommune

Østfold

Kontakt

Eirikur Ingolfsson
Leder
Telefon: 99565569

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Send oss en e-post

Aktuelt

Politikk er balansekunst

Mange i USA og Storbritannia opplever nå hva det betyr å stemme på de som kun er opptatt av noen få saker, skriver Erlend Øverby i...

Våre folk