Byfergene må finansieres med reklame!

Arbeiderpartiet må legge partipolitisk hovmod til side!

Sommeren er i anmarsj og det betyr økt fergetrafikk. Bystyret vedtok i 2012 at fergen skulle skattefinansieres. Dette har vist seg å ha en positiv innvirkning. Siden den gang er det kjent at passasjermengden er blitt større. Og med økt fergetrafikk kan man anslå at dette har positive ringvirkninger for restaurant- og næringsliv i sentrum og Gamlebyen. Høyre mener at dette er et tilbud som bør videreføres, såfremt det kan vises til gode passasjertall og at det ikke innebærer kutt i viktige kommunale tjenester.

Men medaljen har som regel en bakside. Gratisferge koster mellom 10 til 15 millioner kroner i året. Dette må finansieres gjennom skatteseddelen vår.

Høyre har ved flere anledninger tatt til orde for reklamefinansiering av fergedriften. Arbeiderpartiet har på sin side avfeid forslaget og kalt det urealistisk. Arbeiderpartiets holdning vitner heller om dårlig kreativitet og gjennomføringsevne, enn forslagets urealisme.

Reklamen kan plasseres i form av små diskrete plakater eller ved bruk av den allerede eksisterende monitoren om bord. På den måten kan vi spe på et allerede stramt budsjett samtidig som lokale bedrifter eller initiativtakere får anledning til å markedsføre sine tjenester eller arrangementer overfor folk på farten. I flere norske byer har man allerede innført en slik type ordning på ferger og annen kollektivtransport uten at dette på noen måte har vært problematisk å gjennomføre eller vært til sjenanse for innbyggerne.

Mens Arbeiderpartiet farer videre med sin voldsomme investeringsiver og samtidig store vedlikeholdsetterslep, faller kommunen stadig inn i en tilværelse som kan minne om noe som er hentet ut fra luksusfellen. Fredrikstad kommune er en forgjeldet lavinntektskommune, og vi er på ingen måte i en posisjon der vi kan si nei til ekstra inntektsgrunnlag.

Her må Arbeiderpartiet være såpass pragmatiske at de svelger sin partipolitiske stolthet og åpner for et godt forslag, selv om det er fremmet av Høyre.

 

Stian Georg Bjerkebakke Westin, Bystyrerepresentant (H)