«Lykkebergpartiet»

Med et par korte unntak har Arbeiderpartiet sittet med makten i Fredrikstad siden 2. verdenskrig. En slik dominerende posisjon krever at makt utøves med varsomhet.
I generasjoner har begrepet «Lykkebergpartiet» levd på folkemunne i Fredrikstad. Det er betegnelsen på samrøre mellom politikk og administrasjon her i byen. «Lykkebergpartiet» viser seg når kommunen favoriserer sin egen virksomhet, for eksempel i skjenkepolitikken. Det viser seg også når Arbeiderpartiets egne politiske representanter gang på gang ansettes i attraktive stillinger i kommunen. Og «Lykkebergpartiet» viser seg når LO opptrer ikke bare som fagforeningsrepresentant og kjemper for de ansattes interesser overfor politikerne, men også er politikere selv innad i Arbeiderpartiet – og hvor LOs stemme kan bli utslagsgivende for hva Arbeiderpartiet beslutter i viktige politiske saker.

 Fredrikstad vil ha godt av et politisk systemskifte. Hvis Høyre får makt vil vi stå for et tydelig skille mellom politikk og administrasjon. Vi vil ønske en god dialog med fagforeningene, men det skal skje i åpenhet og med like vilkår for alle de ansattes organisasjoner. Og ikke minst vil vi være opptatt av at kommunen må begrense sine forretningsmessige aktiviteter, slik at kommunen ikke kan kritiseres for å fremme egne forretningsmessige interesser på bekostning av andre virksomheter.