Fredrikstad skal ha Medietilsynet og Veiselskapet

Det er på tide at Østfold får flere statlige arbeidsplasser, og Fredrikstad må nå kjenne sin besøkelsestid.

Offentlige arbeidsplasser forsvinner stadig ut av Fredrikstad. Stikkord er sykehus og politi. Kanskje også domstol. Biskopen har vi fremdeles i byen. Nå vil Lillesands ordfører Arne Thomassen flytte Medietilsynet til Lillesand. Det vil passe inn sammen med Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKom) (tidligere kalt Post- og teletilsynet). Han har sendt brev til statsråd Jan Tore Sanner. I brevet foreslår Thomassen å samle flere tilsyn rundt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand. Et av tilsynene han konkret nevner, er Medietilsynet som ligger i Fredrikstad. Forslaget har lite for seg.

Det hadde vært mer naturlig å flytte NKom til Fredrikstad. Hver dag sender Nkom ansatte til Oslo med fly fra Kjevik. Nkom er geografisk helt malplassert i forhold til «kundegrunnlaget», som er nærmere Fredrikstad og Oslo. Jeg noterer med glede at ordfører Jon- Ivar Nygård er på banen og kjemper for at Medietilsynet skal forbli i Fredrikstad. Veiselskapet skal også lokaliseres. Her må vi være aktive og få veiselskapet til Østfold. Fredrikstad har allerede søkt, og fylkesordføreren er på banen for å argumentere samlet for en Østfold-løsning. Her har vi sterk konkurranse fra mange tungvektere.

Argumenter er at vi har korte avstander, egnede lokaler og arealer i nærheten av kollektivtilbud, sentrumsområder og ferdselsårer som E6 og E18, for å nevne noe. I tillegg har Østfold få statlige arbeidsplasser, og det er på tide vi får vår andel av dem. I disse sakene er det ingen som gir ved dørene. Fredrikstad må nå kjenne sin besøkelsestid.

 

Rune Grundekjøn

Bystyrekandidat, Fredrikstad Høyre