Til minne om Georg Apenes

Georg Apenes døde i Fredrikstad 2. oktober etter lenge tids sykdom, 76 år gammel. 

Etter examen artium på Den gule anstalt i Fredrikstad, tok Apenes juridisk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 1969. Etter studiene arbeidet han som dommerfullmektig, før han i 1971 ble ansatt som journalist og senere redaksjonssekretær og lederskribent i Fredriksstad Blad. Fra 1977 til 1989 representerte han Høyre på Stortinget. Fra 1989 og frem til han gikk av med pensjon i 2013 var han direktør i Datatilsynet.

Georg Apenes var gift med Ingrid Willoch, tidligere stortingsrepresentant og mangeårig lokalpolitiker for Høyre i Fredrikstad.

Apenes har betydd svært mye for Høyre både lokalt og på landsplan. I sin tid på Stortinget var han en skarp nasjonal profil som debattant, skribent og foredragsholder. Han var sterkt opptatt av rettsstatlige prinsipper, og er blant annet en av dem som klarest har advart mot hvordan utviklingen innenfor medisin og bioteknologi kan utvanne prinsipper som tidligere var grunnfestet i vår kultur. Det samme engasjementet kom også til uttrykk i hans arbeid for personvern. Som direktør i Datatilsynet gjennom 21 år har han personlig i stor grad preget utformingen av personvernet i Norge, og han hylles i dag for sitt store arbeid på dette feltet.

Men gjennom alle sine år hadde Apenes ikke minst et sterkt engasjement for sin hjemby, Fredrikstad, hvor han bodde mesteparten av sitt liv. Han var alltid opptatt av byens ve og vel, og var utrettelig til stede i den lokale debatten. Særlig var han glad i Gamlebyen, og han var en varm forsvarer for Gamlebyens bevaring og utvikling.

Det sterke engasjementet for verdier og tradisjon hang nøye sammen med en interesse for historie; ikke minst lokal historie. Han skrev også mye om dette temaet, noe som sammen med en rekke andre spørsmål innenfor politikk og samfunnsliv resulterte i en overveldende produksjon av bøker, artikler, foredrag og kåserier.

Det er grunn til stor takknemlighet for det Georg Apenes har betydd både for lokalsamfunnet i Fredrikstad og for hele norsk offentlighet.

Eirikur Ingolfsson, leder i Fredrikstad Høyre
Truls Velgaard, gruppeleder i bystyret

(Foto: Datatilsynet)