Høyre vil ikke lønne flere politikere

I juni i år presset Arbeiderpartiet og deres støttespillere gjennom en betydelig økning av stillingsrammen for politikere i Fredrikstad. Det var en uklok beslutning.
Ingen forventer at politikere skal jobbe gratis. Mange politiske oppgaver er krevende, og forutsetter stor innsats og stor ansvarsfølelse.  Men samtidig vet vi at politikerlønn er kontroversielt. Derfor bør alle økninger ha en solid begrunnelse. Den begrunnelsen var ikke til stede da bystyret i juni i år – mot blant andre Høyres stemmer – vedtok en betydelig utvidelse i omfanget av politikerlønn. Høyre gikk i mot, fordi det ikke har skjedd noen utvidelse av politikernes oppgaver som begrunner økningen.

Dersom Arbeiderpartiet og deres støttespillere skulle vinne høstens valg kan de glede seg over utsikten til at enda flere av deres folk kan heve lønn som politikere. Dersom Høyre og de borgerlige vinner valget, vil Høyre umiddelbart foreslå at stillingsrammen til politikerne ikke økes.