Politikk

Fredrikstad har mange muligheter til å skape arbeidsplasser, øke kunnskapsnivået og utvikle seg på flere områder. Men dette krever at vi endrer kurs. Vi må styrke kommunens handlekraft, vi må virkelig sette utdanning og oppvekst foran andre velferdsoppgaver, og vi må ta i bruk alle de ressurser vi har. Alle må bidra med det de kan for å skape et bedre Fredrikstad.

Våre hovedsaker

Kunnskapsbyen Fredrikstad

Vi vil skape en av Norges beste grunnskoler. Dette gjør vi gjennom å styrke hjem-skole samarbeid, samarbeid mellom lærere tvers på skoler, bedre ledelse på alle nivåer i skolen og styrke mangfold i skolen og utvikle tilbudet av privatskoler og alternative.

Sunn kommuneøkonomi

Gjenreise en sunn kommuneøkonomi ved å stramme inn kommunens investeringer, redusere gjeldsbyrden og dermed rentekostnadene, sørge for budsjettdisiplin i alle seksjonene, innføre langsiktige mål for produktivitetsvekst og styrke vedlikehold av kommunens eiendommer og infrastruktur.

Styrke felleskap i regionen

Skape en bedre offentlig sektor i Nedre Glomma-regionen ved å arbeide for et tettere fellesskap mellom de forskjellige kommunene, og ved å arbeide for en overføring av oppgaver fra fylkeskommunen til et styrket kommunalt fellesskap.

Utnytte ressurser

Samarbeide med frivillige organisasjoner, private aktører og regionens mange kunnskapsmiljøer for å skape en best mulig utnyttelse av de ressursene vi har til rådighet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her