Vår visjon

Ved å møte innbyggerne og politikerne på en ansvarlig, åpen og troverdig måte, lover Halden Høyre å jobbe for å skape et positivt engasjement både på rådhuset og i byen for øvrig – uansett valgresultat! Ansvar, åpenhet og troverdighet.

Våre hovedsaker

Skole og oppvekst

De siste fire årene har resultatene i Haldenskolen gått oppover. Gjennom målrettet arbeid er elevene på alle trinn nå bedre rustet for det moderne kunnskapssamfunnet.

Helse og omsorg

Halden Høyre er et fremtidsrettet parti som ønsker å ta i bruk de mulighetene som moderne teknologi gir oss til å sørge for en trygg hverdag for pleietrengende.

Miljø, klima og et grønt sentrum

Høyre mener derfor det er viktig at vi fører en offensiv klima- og miljøpolitikk, og blant annet at vi gjennom en miljøvennlig arealpolitikk legger til rette for at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Se vår politikk
Thor Edquist, Ordfører, Halden
Thor Edquist
Ordfører, Halden

Halden kommune

Østfold

Kontakt

Elin Margrethe Lexander
Leder
Telefon: +4797585882

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Våre folk