Politikk

Halden Høyre er opptatt av at kommunen møter innbyggerne med respekt og åpenhet. Kommunen er til for innbyggerne og en forenklet tilgang til viktige tjenester, som byggesaksbehandling, pedagogiske tjenester og familietjenester, har vært viktig for å skape forutsigbarhet for Haldens innbyggere.

Våre hovedsaker

Skole og oppvekst

De siste fire årene har resultatene i Haldenskolen gått oppover. Gjennom målrettet arbeid er elevene på alle trinn nå bedre rustet for det moderne kunnskapssamfunnet.

Helse og omsorg

Halden Høyre er et fremtidsrettet parti som ønsker å ta i bruk de mulighetene som moderne teknologi gir oss til å sørge for en trygg hverdag for pleietrengende.

Miljø, klima og et grønt sentrum

Høyre mener derfor det er viktig at vi fører en offensiv klima- og miljøpolitikk, og blant annet at vi gjennom en miljøvennlig arealpolitikk legger til rette for at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her