Vår visjon

Kommunen er til for deg. Enkeltmenneskets interesser vil alltid ha fokus hos Hvaler Høyre.

Våre hovedsaker

Livskraftig lokalsamfunn

Hvaler Høyre vil arbeide for at Hvaler i fremtiden skal bestå som et livskraftig lokalsamfunn der mange av innbyggerne også kan ha sin arbeidsplass ved siden av et trygt bo og oppvekstmiljø.

Boligbygging og gode rammebetingelser

Hvaler Høyre vil stimulere til ny boligbygging og vekst i det lokale næringslivet, der kommunens rolle skal være å lage gode rammebetingelser.

Gode tjenester overfor innbyggerne

Hovedoppgaven for kommunen er å sørge for gode tjenester overfor innbyggerne.

Se vår politikk

Hvaler

Østfold

Kontakt

Tore Adolfsen
Leder
Telefon: 92667346

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Send oss en e-post

Aktuelt

Våre folk