Politikk

Kommunen er til for deg. Enkeltmenneskets interesser vil alltid ha fokus hos Hvaler Høyre. Vi vil utvise varsomhet ved inngrep i forhold til råderett over eget liv og eiendom. Våre folkevalgte bryr seg om deg - ikke med deg.

Våre hovedsaker

Livskraftig lokalsamfunn

Hvaler Høyre vil arbeide for at Hvaler i fremtiden skal bestå som et livskraftig lokalsamfunn der mange av innbyggerne også kan ha sin arbeidsplass ved siden av et trygt bo og oppvekstmiljø.

Boligbygging og gode rammebetingelser

Hvaler Høyre vil stimulere til ny boligbygging og vekst i det lokale næringslivet, der kommunens rolle skal være å lage gode rammebetingelser.

Gode tjenester overfor innbyggerne

Hovedoppgaven for kommunen er å sørge for gode tjenester overfor innbyggerne.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her