Medlemsmøte om stortingsvalgprogrammet

Østfold Høyre og Politisk utvalg inviterer alle Høyre-medlemmer i Østfold til medlemsmøte med work shop. Her får du mulighet til å komme med dine konkrete innspill.


Høyres programkomité har sendt førsteutkast til stortingsvalgprogram til høring i partiet. Frist for innspill er 15. november.

Vi deler programmet for kvelden i to:

1: Innledning om programutkastet, ved medlem av programkomiteen og leder av Unge Høyre, Kristian Tonning Riise (bildet).

2: Gruppearbeid med konkret arbeid og innspill til programkomiteen.

Les hele programutkastet her.

Det er ønskelig med påmelding for å vite omtrent hvor mange vi blir, det gjør du ved å klikke her.