Møte i Østfold Høyres samarbeidsforum


Østfold Høyres Samarbeidsforum er et uformelt organ, vi treffes på Stortinget to ganger i halvåret i regi av stortingsrepresentantene og Østfold Høyre. Målet er å utveksle erfaringer og ta opp politiske saker som er viktige for Østfold.

Følgende inviteres: foreningsledere, gruppeledere, ordførere, varaordførere, ordførerkandidater, fylkestingsgruppen, Politisk utvalg og Arbeidsutvalget.