Søk

Næring i Marker

Enhver kommune trenger et næringsliv. Både for å skape arbeidsplasser og gi skatteinntekter. Kommunen må tilrettelegge og jobbe aktivt for å skape vekst/nyetableringer

Det gjøres i dag for lite på dette området. Det finnes gründere og folk som vil satse, men hva gjøres for å få disse i gang? Høyre regnes som et næringsparti og det står vi for. Dersom vi kommer i posisjon vil vi jobbe for å skape nyetableringer. Vi har også i vårt valgprogram at kommunen til enhver tid må ha minst ei næringstomt klar for salg.

Vi må få aktivitet i tomme butikklokaler og derfor ser vi positivt på skapende aktører og skryter gjerne av dem som trår til. Høyre ønsker å motivere til å få flere gründere på plass. Vi ønsker på sikt å opprette et næringsfond. Marker trenger et retningsskifte. Stem Høyre!

Marker Høyre