Søk

Rehabilitering i kommunene

Marker Høyre mener innbyggerne i distriktet må samle seg om en god interkommunal rehabiliteringsavdeling. I dag skjer rehabilitering på små avdelinger i den enkelte kommune.Kommunen er pliktig til å gi et rehabiliteringstilbud

De fleste kjenner rehabilitering som den opptrening som gis etter hjerneslag og lårhals brudd. Men rehabilitering er mye mer. Hvis man leter etter en definisjon så er rehabilitering den prosessen som foregår etter medfødte eller ervervede skader, sykdom eller funksjonsnedsettelse. Enklere sagt; rehabilitering er en del av behandlingen for å bli bedre. For alvorlig sykdom eller skade er det viktig at rehabilitering er tverrfaglig. Følgende etter hjerneslag kan snu opp ned på et menneskes liv. Fra å være et aktiv, selvstendig menneske vil man i løpet at kort tid kunne oppleve å bli avhengig av rullestol, vanskeligheter med å snakke og helt avhengig av hjelp fra andre mennesker. Utfordringene er mange og mange fagpersoner må involveres i rehabiliteringen. Det gjelder å få ut maksimalt av det potensialet som den enkelte har. Rehabilitering kan være langvarig og kompleks. En god rehabilitering vil kanskje kunne hjelpe en pasient til en relativt selvstendig tilværelse med litt hjelp, fremfor pleiepasient på sykehjem, helt avhengig av hjelp.

Rehabilitering er et fag, og man blir bare god i faget sitt hvis man får mye øvelse. En liten rehabiliteringsavdeling vil ha få fagpersoner og heller ikke så mange pasienter. Forskjellige rapporter angir at god rehabilitering blir gitt hvis man har et større befolkningsgrunnlag, 40–50000 innbyggere. En større avdeling vil ha flere fagpersoner, større miljø og flere fagpersoner som i hele prosessen har rehabiliteringstanken med seg hele tid. En god rehabilitering vil kunne gi den enkelte bedre livskvalitet og det kan spare sykehjemsplasser.

Vi har muligheter for å gi våre innbyggere god rehabilitering–hvis vi samler oss om en felles avdeling knyttet til vårt felles Helsehus i Askim.

Marker trenger et retningsskifte. Stem Høyre!

Marker Høyre