Søk

Vanskelige venstre

Tre vanskelige temaer preger kommunepolitikken i Marker i denne periode: Kommunesammenslåing, vindmøller og Marker Venstre. De to førstnevnte saker karakteriseres av divergerende synspunkter og respektfull opptreden. I forholdet til Marker Venstre er det høy grad av enighet blant øvrige partier om at aktsomhet er nødvendig. Vi er vant med at våre politikere har ulike synspunkter – ja, til tider svært ulike – men vi er innforstått med at hver og én argumenterer for sitt syn ut fra hva man mener er best for innbyggerne våre.

Nå opplever vi at Venstre arbeider med metoder, som etter våre vurderinger iblant er på kanten av redelighet, uten at vi kan skimte noe annet formål enn å skape uro og splittelse. Visst kan det være sunt at noen rusker litt opp i inngrodde vaner, men det bør skje med respekt for demokratiske regler. Vi tror ikke at noen av oss er ufeilbarlige. Derfor samarbeider vi om det vi kan bli enige om, og søker å være konstruktive når vi er uenige.

Vi vet at tillit er noe man må gjøre seg fortjent til. Vi håper Marker Venstre vil lære seg politikkens etiske spilleregler og fortsette arbeidet for sine hjertesaker på en ordentlig måte. Bare slik kan Venstre klare å bygge opp tillit og respekt og bidra til å skape gode forhold for kommunens innbyggere. Hvor var Venstre da vi behandlet kommunebudsjettet i høst?

I saken om lovlighetsklage, hvor Venstre senest har markert seg, er ingen av oss enige i Venstres gjengivelse av sakens innhold eller sakens behandling. Vi mener også det er urimelig å dra kommunens ansatte inn i det politiske spillet. Vi kommenterer ikke saken ytterligere så lenge den ligger til avgjørelse hos Fylkesmannen.