Vår visjon

Moss sentrum skal styrkes som regionens kommersielle og kulturelle tyngdepunkt med et bredt og variert tilbud av arbeidsplasser, boliger, handel, service, kultur og opplevelser. Byens kontakt med vann og sjø skal forsterkes og byens historiske og kulturelle identitet skal fremheves.

Våre hovedsaker

By- og næringsutvikling

Moss ligger svært godt til rette for etablering av ny næringsvirksomhet. Det er korte avstander og gode kommunikasjoner til hovedstaden, Sverige og kontinentet. Moss Høyre vil bevare og forsterke Moss som et levende sentrum og et attraktivt sted for etablering og bevaring av næringsliv.

Trygge barn og unge blir lykkelige voksne

Kommunen har en viktig oppgave for å sikre at alle barn får et best mulig utgangspunkt i livet. For å ivareta dette må vi ha et velfungerende barnevern, gode helsetjenester og tilstrekkelig kvalitet i barnehagene.

En robust kommune

Høyre er opptatt av det lokale selvstyre og ønsker at beslutninger skal tas så nær innbyggerne som mulig. Vi er derfor positive til at oppgaver flyttes fra stat og fylke til kommunene. Moss Høyre støtter en sammenslåing av Moss med hele eller deler av andre kommuner.

Se vår politikk

Moss kommune

Østfold

Kontakt

Simen Jørgensen
Leder
Telefon: 40076261

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Aktuelt

Moss - en havneby

«Havnen var, sammen med fossen og skogene innenfor, forutsetningen for at Moss vokste frem», står det i Moss byleksikon.  I alle tider...

Leksefri skole - en utopi?

Denne uken behandler SOK ( Skole, oppvekst og kulturutvalget) saken som omhandler om Moss kommune skal innføre et forsøk med leksefri...

Våre folk