Aktuelt

Bør Fellesnemda endres?

Moss Avis skriver at åtte politikere i Fellesnemda ønsker «omkamp» om jernbanetraseen. Bedre Byutvikling Moss (BBM) jubler for muligheten, men rådmannen i Moss, Bente Hedum og leder av Fellesnemda, Inger-Lise Skartlien hevder at denne saken ikke er delegert til Fellesnemda, saken skal derfor behandles i de respektive bystyrene. ...

Flere feil i Svensons leserinnlegg

Nestleder i partiet Ny Kurs og bystyrerepresentant Arild Svenson, kritiserer bystyrekollegene i et leserinnlegg i Moss Avis den 21.6.  Leserinnlegget har flere åpenbare feil....

Rekordmange søkere til lærerutdannelsene i år

Det er grunn til å juble, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, for i disse dager ser vi at rekordmange har søkt lærerstudiet for barnehage - eller lærerutdanningen. Så mange som 18,5% flere til barnehagen, 15% flere til grunnskolelærer 1-7. ...

Du glemte noe, Shakeel Rehman

Moss gjør det fantastisk bra på kommunebarometeret, og i lørdagens Moss Avis, soler Shakeel Rehman seg i glansen av de borgeliges prestasjoner. Det er nok en forglemmelse av Aps gruppeleder at han ikke takket ordfører gjennom seks år for innsatsen. Det er selvsagt det langsiktige systematiske arbeidet som Tage Pettersen og Høyre har stått i spissen for, som har gjort at Moss scorer så godt på...

Moss - en havneby

«Havnen var, sammen med fossen og skogene innenfor, forutsetningen for at Moss vokste frem», står det i Moss byleksikon.  I alle tider har tilgang til sentral infrastruktur virket som en katalysator på byutvikling og næringsutvikling. Der hvor det finnes effektiv infrastruktur der velger også næringslivet å etablere seg. Det har altså alltid vært havn i Moss, og kanskje er det ingen annen by i...

Leksefri skole - en utopi?

Denne uken behandler SOK ( Skole, oppvekst og kulturutvalget) saken som omhandler om Moss kommune skal innføre et forsøk med leksefri skole ved to skoler i byen vår. ...

Lekser eller ikke lekser? Er det spørsmålet?

Skoleutvalget skal 29. januar behandle et forslag om å innføre et forsøk med leksefri skole i Moss.  Her gjøres det et stort nummer av at elever som likevel velger å forberede seg vil ødelegge forsøkets empiri. Sitat fra saksfremlegget: «En uheldig virkning av å prøve ut dette i en avgangsklasse kan være at noen elever vil gjøre mye hjemmearbeid for å få gode resultater, mens andre vil følge...

Ny Kurs, uten kurs

Lederen av «Ny Kurs», Trond Martinsen, skriver i Moss Avis at «..vi kan bygge vår politikk på sunn fornuft».  Til det kan vi vel si som Fredrik Stabel, «Fornuften er en ensom ting – hvor ofte er man ikke alene om å stole på den». ...

Flyktninger, floskler og fakta

Hva er hårreisende galt med følgende spørsmål: «Hvor mange flyktninger som kommer til Moss kan forsørge seg og sin familie etter fem år?» Ifølge det sosialistiske styringsflertallet i Moss er visst svaret «alt er galt». Fy og fy! ...

Hva er god integrering?

SVs May Hansen er sint!  Det May Hansen ikke skjønner, er at et regnskap inneholder både en inntekt- og en utgiftsside. Innvandringsregnskap er et ord som føyer seg inn i rekken av negativt ladede ord som venstresiden bruker som en slags hersketeknikk i mangel på gode argumenter....

Moss Høyre har aldri krevd noe innvandringsregnskap

Vi kan lese i Moss Avis at «Ap og SV raser mot Høyre for å kreve et innvandringsregnskap i Moss». Moss Avis kan fortelle oss at May Hansen fra SV er sint, og hun uttaler til samme avis at «Dette er mistenkeliggjøring av en hel gruppe». Vi kan berolige May Hansen, hun behøver ikke å gå sint inn i juledagene, Høyre har aldri fremmet et forslag om innvandrerregnskap. ...

Nye tider for Moss’ økonomi?

Høyre har, sammen med de borgerlige partiene styrt kommunen i seks år. Jeg benyttet anledningen i mandagens bystyremøte til å si noe om den kommunen vi overlater til det nye flertallet, og blir trist når jeg ser hvordan den nye posisjonen raserer flere gode tilbud allerede i det første budsjettforslaget....

Nei, det blir MINDRE til dem som trenger det!

Det ser ut som det nye, røde styringsflertallet i Moss – etter at Miljøpartiet brått ombestemte seg – nå skal gjøre alvor av sine trusler innen helse- og omsorgssektoren: Dersom ikke politikerne liker leverandøren så skal vedkommende kastes ut. Det spiller ingen rolle om disse leverer bedre tjenester enn det kommunen selv har klart å levere, om brukerne er mer fornøyd og ikke minst at kostnaden er...

Regjeringens skolepolitikk er mer enn fagre ord

Regjeringen har gjennom de siste fire årene sørget for et taktskifte i satsingen på kunnskap. Satsing på utdanning og kunnskap er avgjørende for å sikre hver enkelt mulighet til et godt og selvstendig liv uavhengig av bakgrunn. ...

En vennlig påminnelse til ordføreren

Den 16.10 hadde jeg et innlegg i Moss Avis der jeg stilte ordføreren 6 spørsmål om hennes planer for Norlandia som drifter Orkerød sykehjem og Skoggata bo- og servicesenter.  Jeg har enda ikke fått svar på spørsmålene....

Seks spørsmål til ordfører Hanne Tollerud

Moss har fått nytt styringsflertall og med det ny ordfører. Så langt er det varslet få endringer i den politiske kursen. Men Hanne Tollerud har gått hardt ut mot Norlandia, som driver Orkerød og Skoggata bo og servicesenter, og ønsker å si opp kontrakten så snart som mulig og overføre driften til kommunen....

Norsk Bane, en presisering

Moss Avis skriver i en artikkel den 27 september at jeg «ikke lever Norsk Bane mye ære». Men Moss Avis har tatt min kommentar ut fra den sammenhengen den kom. ...

Riksvei 19 nok en gang

De siste dagers informasjon om kostnadssprekk og intern uenighet i Vegvesenet, er etter min mening en helt utrolig historie. ...

Nye koster på allerede rene gulv?

Moss opplevde det som noen vil beskrive som politisk skrell i forrige uke da daværende opposisjon fant sammen med Miljøpartiet de Grønne (MDG) og dannet et nytt flertall i Moss. Ser man nøkternt på det, så ble AP det største partiet i 2015 med 16 av 39 representanter i bystyret. Mange AP-velgere fulgte spent forhandlingene som resulterte i at Hanne Tollerud’s ordførerdrøm overraskende nok brast....

Aps personlige frihet

Davy Wathne har morsomme intervjuer med partitoppene for å finne ut hva han skal stemme. På spørsmålet til Jonas Gahr Støre «Får jeg innskrenket min personlige frihet om Ap vinner?» klarer han å svare «nei, tvert i mot».  Noen kunne nok antyde at man her er farlig nær en blank løgn. ...

Høyres kommunesatsing

APs ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård spør i ett leserbrev hvorfor Høyres ordførere i Østfold ikke har signert på «Ordføreroppropet for eldreomsorg og skole». Svaret er ganske enkelt; vi ser den satsingen på kommuneøkonomien som regjeringen har levert! Nygård har åpenbart glemt alle ordfører-protestene over stramme kommunebudsjetter da de selv satt i regjering. De oppropene fikk tilslutning...

Arbeiderpartiets dilemma

Den siste meningsmålingen som Aftenposten gjennomførte, viser at Arbeiderpartiet kan gjøre et historisk dårlig valg.  Men den rødgrønne koalisjonen har allikevel flertall, og det kan altså gå mot et regjeringsskifte.  Men hva får vi da?  Hvordan vil SV, Sp, MDG og Rødt påvirke en eventuell regjering?...

Erna eller kaos

Høyre og FRP har gjennom fire år samarbeidet god sammen med Venstre og KRF, og har levert stabilitet og utvikling, har loset Norge gjennom krisen som ble skapt av lavere oljepris. Arbeidsledigheten er på vei nedover, partiene har vist evne og vilje til å iverksette en kommune- og regionreform, forsvaret styrkes og viktige samferdselsprosjekter som er avgjørende for Norge i mange tiår fremover har...

Høyre er idrettspartiet

Idretten er Norges største folkebevegelse, og bidrar til god folkehelse, deltagelse og inkludering. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Høyre ønsker å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering....

Pengeinnsamlingen

Jeg har tidligere reagert på at bystyrets flertall kritiseres for ikke å akseptere to private arkitektfirmaers forslag til jernbanetrasé. Dette satt opp mot vurderinger utredet av jernbanefaglig ekspertise. ...

Skole - Høyre har ikke sovet i timen!

Høyre er skolepartiet - og Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Kunnskap gir selvstendighet for den enkelte og velferd for samfunnet. Barnehage og skole er svært viktige arenaer for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. Kunnskap gir muligheter for alle. Et løft for tidlig innsats i skole og barnehage og økt forskningsinnsats for å sikre fremtidig velferd er et prioritert mål...

Ideologi, misunnelse og private aktører

Jeg takker leder i Østfold SV som i sitt leserinnlegg utnevner meg til sjefsideolog i Moss Høyre. I Høyre generelt er det nok smått bevendt med ideologer. Her klarer folk å gjøre seg opp en egen mening uten å måtte høre fra «partiet» hva de skal mene. For øvrig er svaret fra SV i kjent, sosialistisk stil: Det gjelder å så misunnelse overfor en del private næringslivsaktører, spesielt dem som...

Høyre vil lovfeste tidlig innsats i skolen

Snart ringer skoleklokkene inn til et nytt skoleår, for flere tusen barn for aller første gang. Forventningsfulle og med iver og lyst møter førsteklassingene rundt om i landet vårt opp til det de håper og tror skal bli begynnelsen på ti års god skolegang. ...

Litt mer om konspirasjonsteorier

I mitt innlegg 26.5 skrev jeg om Rødt og By- og Bygedlistas bruk av konspirasjonsteorier for å så splid og forsøk på å sanke stemmer.  Nå som debatten har gått, og flere har svart på innlegget er det gledelig å konstatere at ingen av de som har tatt opp pennen for å argumentere mot meg, har prøvd å imøtegå mine argumenter. ...

Slik vil Høyre styrke skolen ytterligere

Høyre har mange ønsker og mål for den norske skolen og et omfattende program som vi går til valg på. Mye er bra i skolen i dag, men vi trenger å jobbe videre i det samme sporet for å sikre en utvikling som demper frafall i videregående opplæring, hindrer at ikke alle kan lese, skrive og regne godt nok, stopper mobbing og trakassering og styrker den enkelte elev, lærer og skoleleder. ...

Den store konspirasjonsteorien

Den store konspirasjonsteorien nå er at ROM Eiendoms engasjement i Sjøsiden Moss AS, styrer hele jernbaneplanleggingen i Moss. Dette er en konspirasjonsteori på høyde med at amerikanske myndigheter står bak "nine-eleven". ...

Kommunen er en garantist for en åpen og trygg prosess

Helge Watndal hadde fredag et innlegg i avisen hvor vi på ett område ble utfordret vi til å komme med konkret svar. Det er på hans frykt for at utviklingen av det nye knutepunktet rundt de nye stasjonen skal skje med prosesser som ikke er åpne eller i strid med habilitetsreglene. ...

Rødt og Kapitalen

Erik Tveiten bruker Thomas Piketty som sannhetsvitne når han vil kritisere Tage Pettersens innlegg om ulikheter i samfunnet.  Vi kan se av Tveitens innlegg at store deler av teksten er klippet direkte ut fra hjemmesiden til Rødt, har Tveiten lest Piketty eller bare kopierer han ukritisk teksten? ...

Forskjeller og misunnelse

Rødt og Eirik Tveitens kampanje mot forskjells-Norge følger kjente – og håpløse – stier. Forbud og misunnelse er Rødt sin vei mot et « bedre» samfunn. ...

Høyre ønsker et forsvar som sikrer norske interesser

Ved innledningen til palmehelgen ble minnet på den kjensgjerning at trusselbildet i verden og i Norge er i stadig og rask endring. Den siste tidens hendelser i Stockholm, der 5 mennesker ble drept og et titalls personer skadd, og avvergingen av et mulig planlagt terrorangrep i Oslo, minner oss smertelig om det. Hvordan skal vi forholde oss til dette, ta grep og føle at vi gjør noe? ...

14 viktige dager

Å «sitte i kø» og vente på medisinsk behandling etter å ha fått en dyster diagnose kan være særdeles tøft for de fleste. Hvilken mental påkjenning dette er for den enkelte og de pårørende er vanskelig for andre å vite. ...

Fortsatt på rett kurs

Gjennom «en og en halv» borgerlig styrt periode i Moss ser vi stadig flere bevis på at denne styringen fungerer. Sykefravær er en svært viktig indikator for hvordan det står til i en virksomhet. ...

Moss i tiden fremover

Både når vi ser på hva som skjer i Moss og tenker på hva som vil skje i årene fremover, har vi lett for å være kritiske og negative. Men det skjer jo så mye bra, og jeg må vel nevne noe av det jeg tenker på, ellers klarer vel ingen å forstå hva jeg tenker på. ...

Hvor skal vi bo?

Her er to viktige inngangsverdier som jeg har hentet fra TNS Gallup: 1. Over halvparten av nordmenn ønsker seg en annen bolig enn den de bor i i dag.  2. 64% av nordmenn som ønsker å flytte ønsker seg en enebolig....

Å skjelve i buksene

I fem og et halvt år har de borgerlige styrt Moss Kommune. Kommuneøkonomien har bedret seg år for år, samtidig som Moss har klatret jevnt og trutt på kommunebarometeret. ...

Nei, fraværstallene er IKKE for lave

Moss avis peker i en artikkel på differanse i fraværstallene for Moss kommunes ansatte mellom kommunens egne tall og Kommunenes sentralforbund sine tall. Det som er viktig og riktig er at kommunen har målt på samme måte i årevis....

Sjøsiden Moss blir en spennende sentrumsbydel

Selskapet Sjøsiden Moss AS er opprettet av Moss kommune, etter vedtak i bystyret, og ROM Eiendom. Vi eier 50% hver i selskapet. ROM Eiendom AS eier og utvikler eiendommer over store deler av landet, hovedsakelig på og ved knutepunkter i byer og tettsteder. ...

Sidespor er ikke et feilspor

I et leserinnlegg i Moss Avis 15. Februar stilles det spørsmål om det vil være praktisk mulig å drifte godstog til/fra Moss havn med nytt sidespor til havnen. Forfatteren av innlegget, Bjørn Røthe, er i innlegget enig i at det er uproblematisk med sidespor fra havnen og inn på nytt dobbeltspor. Derimot er Røthe usikker på om det er hensiktsmessig å drive lokal godstrafikk inn-ut underveis på en...

Vi trenger mossinger som fremsnakker byen!

I Moss Avis fredag den 17.2. skriver Britt Brynildsen om Moss sentrum som for ikke så lenge siden var et sted hvor folk samlet seg, traff kjente, handlet, gikk på kafé og følte seg hjemme. Hun retter et indirekte spørsmål til politikerne om hva har blitt gjort for at Moss sentrum fortsatt skal være et sentrum der folk trives? ...

Middag til rett tid på våre sykehjem

Statsminister Erna Solberg løftet frem Moss kommune i sitt blogginnlegg for et par dager siden om den nye handlingsplanen som helseminister Bent Høie utarbeider for å bedre kostholdet blant våre eldre, også for de som bor på sykehjem. ...

Satser på Moss sentrum

Det er bra for byen med et levende sentrum som fylles av folk og aktivitet. I en tid der vi må begrense utslipp av klimagasser vil fortetting i bykjernen være et nødvendig virkemiddel for å redusere transport og forurensning. Derfor satser Moss Høyre på sentrum. ...

Fortsatt godt samarbeid på borgerlig side

Mandag valgte MDG å bryte samarbeidet med alle partiene i posisjonen, da de opplever at FrP i sak etter sak har trenert og stemt i mot saker som ikke bare er viktige for MDG, men som er beskrevet i den samarbeidsavtalen alle posisjonspartiene valgte å inngå for nærmere halvannet år siden. Det er synd at det måtte gå slik.

Moss, en by i utvikling

Vi i Høyre har en visjon for den vakre byen vår, vi vil åpne byen mot sjøen, forbedre samferdselsårene, tilrettelegge for næringsutvikling og gjøre byen enda bedre å bo i.  Vår drøm er at flest mulig av oss Mossinger får jobbe i byen vår. ...

Ingen planer om å utvide havnearealet i Moss

Knut Chr Halland har i et leserinnlegg i dagens Moss Avis på nytt gjennomgått Neptun Networks anmeldelse av Moss Havn KF og undertegnede som styreleder. Saken er fortsatt under politiets behandling. Jeg har, sammen med mange andre, blitt avhørt. Deler av anmeldelsen er unntatt offentlighet, så jeg er enda ikke helt klar over det jeg er anmeldt for, og avstår fra ytterligere kommentarer om selve...

Moss skal være byen for alle!

Moss Avis avla meg en liten visitt for noen dager siden og utfordret med på boligpolitikken i Moss. Jeg har aldri sagt at lokale tiltak vil skremme folk bort fra byen. Det jeg sa i en kommentar sist uke var at feil politikk kan skremme bort boligbyggerne, og det er noe helt annet. For å lykkes med et godt boligmarked er vi helt avhengige av å spille på lag med private boligbyggere og markedet....

På feil spor om jernbane- og havneutbygging

Mitt innlegg i Moss Avis onsdag 18. januar, har åpenbart truffet en nerve, og har raskt fått tre tilsvar i samme avis. Jeg ser at det neppe er mulig å argumentere slik at den harde kjerne av motstandere av jernbane- og havneutbygging i Moss endrer sitt syn, men finner det allikevel påkrevd å kommentere de tre innleggene. ...

Bolig for å bo - selvsagt

Leif Christensen i SV gjentar i sin kommentar i avisen nylig kjente – men fortsatt til dels urealistiske – argumenter for hvordan man kan løse problemene på boligmarkedet. ...

Teflonstrategi eller demokratisk prosess?

Den lille gruppen av motstandere mot jernbane- og havneutbygging i Moss er for tiden svært aktive i media. Erik Grønner er blant disse, og i sitt innlegg i Moss Avis 14. januar hevder han at det politiske flertallet i Moss ved valget i 2015 ikke ga tydelig til kjenne hva partiene mente om jernbane- og havneutbygging, og at det benyttes en "teflonstrategi" for å unngå åpen debatt. ...

Grønner kveler debatten

Kommentar av bystyremedlem Jørn R. Wille (bildet), første gang publisert i Moss Avis 7. januar 2017. -- Erik Grønner titulerer seg som bedriftsleder og forfatter, han har altså et bein i den litterære verden og et bein i den forretningsmessige. ...

Jernbanen kommer som planlagt

Et bredt flertall i bystyret står bak vedtaket om ny jernbanetrase og plassering av jernbanestasjon. Kampen om nye trasealternativ er over....

Forutsigbarhet er viktig

Samfunnsplanlegging, næringsplanlegging og byutvikling er store prosesser som krever grundig planarbeid, forutsigbarhet og evnen til å tenke langsiktig. Utfordringen er å tenke oss Moss om 50-100 år pleier jeg å si. Noen glasskule å se fremtiden i der det heldigvis ingen som besitter. Av den grunn er det viktig at forarbeide og selve planarbeidet er grundig og godt forankret. ...

Utviklingen av demensomsorg

Demens 2020 er en nasjonal plan utarbeidet av regjeringen gjennom dialog med brukere og deres organisasjoner. Denne er blant flere nasjonale planer som Moss kommune har tatt utgangspunkt i, når vi har utarbeidet «Omsorgsplan 2030 i Moss» som er tverrpolitisk vedtatt.

Desperate havnemotstandere?

Jeg opplevde nylig at «noen» har meldt meg inn i Facebookgruppen «Stopp utvidelsen av Moss Havn». Vedkommende vet utmerket godt at jeg er tilhenger av det som nå er vedtatt og støtter en utvidelse.

Grønt regnskap etter fire år med borgerlig styre i Moss

Innledningsvis har jeg lyst til å minne leseren om at en god miljøutvikling bare er én av mange aspekter som må dekkes for at Mossesam-funnet skal fungere. For eksempel stoler jeg på at velgerne forstår at botilbud, migrasjon, arbeidsplasser og demensomsorg ikke løses av en massiv utbygging av sykkel-stier.

Hva skal vi leve av i Moss? Eiendomsskatt!

Nylig var SVs May Hansen intervjuet om SV sine hjertesaker i Byavisa. Å lese intervjuet  om "visjonene" for Moss er forstemmende lesing. Samtidig en god bekreftelse på at et SV-styrt samfunn overhodet ikke er bærekraftig.

Moss havn - ingen monsterhavn

Utgangspunktet for havnedebatten er enkel og uomtvistet: For det første er dagens situasjon med biltrafikk gjennom byen til og fra havneområdet, og togspor gjennom byen ikke holdbar i lengden. For det andre vil nye togtunneler og ny biltunnel medføre at havneområdet vil bli vesentlig forandret. For det tredje vil utfylling av masser i sjøen skape nytt landområde som representerer en verdi for...

Ja til konkurranseutsetting

Det er vel kjent at Høyre er for konkurranseutsetting, og at dette er en av de store skillelinjene mellom høyre- og venstresiden i Norsk politikk.

Høyre - miljøpartiet det blå

I årets valgkamp er miljøet en vinner. Det er bra, og Moss Høyre er ikke redd for de utfordringer som miljødebattene reiser. Høyre er et miljøparti.

Valgfrihet for den enkelte

Høyre ønsker å stimulere menneskenes utvikling i en moderne verden. Vår politikk er bygd på tilliten til den enkelte - vi har troen på at du kan ta egne valg.

Vinner Fagforbundet valget?

Flere meningsmålinger har gitt resultater som indikerer at de sosialistiske partiene kan vinne makten i flere kommuner ved årets kommunevalg. Fagforbundet har bidratt aktivt på sosialistisk side i årets valgkamp. Et viktig mål for Fagforbundet er å sikre en stor kommunal sektor med et høyt kostnadsnivå, og med mange kommunalt ansatte som betaler medlemskontingent til Fagforbundet.