Søk

Akkurat så feil kan man ha, SV!

«Alternative fakta» var et begrep funnet opp i amerikansk politikk, men nå har jammen Moss SV tatt det i full bruk.

I svar på mitt leserinnlegg om private krefter - spesielt barnehager – klarer SV å påstå følgende om de som satser: «Ved oppstart fikk man ofte gratis tomt av kommunen og investeringstilskudd fra staten. Altså null risiko. Ev lån i banken var også greit…» Dette er det rene vås. Jeg ber SV umiddelbart legge frem en liste over de private barnehagene i Moss som har fått gratis tomt! Og «ev banklån». Tror SV at det er gratis å låne og at ikke banken har sikret seg og skal ha tilbake hver eneste krone av lånet fra eierne personlig dersom driften går dårlig? Det er særdeles bekymringsfullt – faktisk skremmende - når et parti som til og med har hatt finansministeren tror at dette er virkeligheten for den som vil starte en bedrift.

Fra mitt kjøkkenvindu kan jeg kikke bort på den flotte, nyåpnede barnehagen i Storgata midt i Moss. Innbiller SV seg virkelig at denne millionsatsingen har kommet dalende fra oven og at eierne ikke både satser egne penger og tar en betydelig risiko? Om disse en gang velger å selge denne, skulle de ikke da få betalt?

Så er det helt korrekt at barnehagene får driftstilskudd over offentlige budsjetter, i tillegg til egenbetalingen. Dette tilskuddet er nøyaktig likt enten barnehagen er privat eller offentlig. Klarer en privat driver å forvalte dette og den daglige driften på en måte som også gir overskudd, så ære være dem for det! Norge og Moss er faktisk avhengig av bedrifter som går med overskudd for at vi skal kunne bevilge offentlige kroner til dem som trenger dem. Videre virker det som SV mener at alle privat ansatte blir grovt utnyttet og underbetalt. Og at ikke private barnehager bruker en del av det eventuelle overskuddet til å gjøre barnehagen bedre for både brukere og ansatte. Det er en holdning og mistenkeliggjøring av dem som bidrar til å holde byen vår og landet vårt i gang. Og har ikke SV gjort seg ferdig med eierens «dyre Mercedes» ennå så er vel det å kjøpe seg en råflott bil noe av det som gir mest avgiftskroner rett i statskassa – som vi igjen kan fordele over offentlige budsjetter.

Jeg blir skremt av SV sin negative, nærmest fiendtlige, holdning til det private næringslivet.

Jørn Ramberg
Bystyremedlem for Moss Høyre