Søk

Aps personlige frihet

Davy Wathne har morsomme intervjuer med partitoppene for å finne ut hva han skal stemme. På spørsmålet til Jonas Gahr Støre «Får jeg innskrenket min personlige frihet om Ap vinner?» klarer han å svare «nei, tvert i mot».  Noen kunne nok antyde at man her er farlig nær en blank løgn.

De reformene som Høyre har fått gjennomført i helsevesenet ønsker de røde, både lokalt og sentral, å reversere. Det gjelder de frie valg vi har i dag som hvilken helseleverandør skal få komme hjem i mitt private soverom for å gi personlig pleie, kan jeg fortsatt få velge hvilket sykehus jeg vil behandles på så jeg slipper i vente i måneder på behandling, skal vi velge de beste driverne til våre institusjoner eller skal private forbys? Her skal vi tilbake til fortiden om de røde vinner.

Og argumentene for dette? Tja, et hovedargument er i alle fall at «ingen skal profittere på helse». Profitt er altså det samme som at en bedrift driver med overskudd. Det er visst ikke bra. Det er helt ok at tannlegen din profitterer, fastlegen, kiropraktoren, de du kjøper melk og brød av – men altså ikke visse helsetjenester. Alle trenger helsetjenester – og alle trenger mat. Noen av Norges aller rikeste har blitt rike på å selge dagligvarer, som vi alle trenger. For meg er det helt ok og muligens også for de røde? Et annet mantra er at helsepengene «skal komme fellesskapet til gode og ikke havne i private lommer». Tja… Da driften av Orkerød i Moss ble konkurranseutsatt ga flere inn tilbud på driften. En privat tilbyder kan drive dette for flere millioner kroner mindre pr. år enn det Moss kommune selv kunne klare. Det betyr at man hvert år kan bruke de millionene man sparer i helse- og sosialsektoren på dem som trenger dem – fordi private driver effektivt og antagelig tjener penger på det. Dette vil altså de røde ikke ha noe av. Blås i om vi da mangler noen millioner til dem som trenger det fordi kommunen selv i dette tilfellet har en dyrere drift enn andre. De rødes oppskrift er jo velkjent. Vi trenger ikke drive effektivt – vi bare øker skattene! Omtrent like bevisst og ansvarlig som dem som havner i «luksusfellen».

Høyre tror faktisk at du selv er i stand til å ta dine valg – vi tror på Norge. Vi vil at folk flest både er i stand til og skal kunne velge blant flere tjenester – spesielt innen helse. De rike, som Jonas Gahr Støre og Petter Stordalen, vil alltid kunne kjøpe seg de beste tjenestene uansett hvem som styrer – noe jeg synes er helt i orden. Høyre mener altså at gode tjenester skal være tilgjengelig for oss alle – ikke bare de rike.

Jørn Ramberg
Bystyremedlem for Høyre