Søk

Desperate havnemotstandere?

Jeg opplevde nylig at «noen» har meldt meg inn i Facebookgruppen «Stopp utvidelsen av Moss Havn». Vedkommende vet utmerket godt at jeg er tilhenger av det som nå er vedtatt og støtter en utvidelse.
Er motstanderne så desperate at man forsøker å få tilhengere av planene til å fremstå som motstandere? Er det så få som er mot dette?

Personlig tror jeg svaret er «ja», men noen evner å rope høyere enn andre. Heldigvis er det lov å ha forskjellige meninger og å argumentere for sitt syn. Imidlertid er det nå en så stor politisk enighet om utfylling av havneområdet at det er illusorisk å tro at beslutningen gjøres om. Det eneste man oppnår nå er å sende signaler til næringsliv og myndigheter om at «i Moss klarer man aldri å bli enig om noen ting».

Kan man ikke snart innse at beslutningen nå er tatt – og med et stort flertall? I stedet for stadig nye omkamper med enhver tenkelig innfallsvinkel, kan vi ikke heller samarbeide om å få dette så bra som mulig i stedet for å tro at «bare vi roper høyt nok så forsvinner sikkert problemet»?
 
Jørn Ramberg
Bystyremedlem for Moss Høyre