Søk

Grønt regnskap etter fire år med borgerlig styre i Moss

Innledningsvis har jeg lyst til å minne leseren om at en god miljøutvikling bare er én av mange aspekter som må dekkes for at Mossesam-funnet skal fungere. For eksempel stoler jeg på at velgerne forstår at botilbud, migrasjon, arbeidsplasser og demensomsorg ikke løses av en massiv utbygging av sykkel-stier.
Likevel: vi har gjort masse på miljøområdet, ved siden av å forbedre kommunens resultater på alle områder (ref. kommunebarometeret der vi har steget 300 plasser, til nr. 17 av landets kommuner, og da er selvsagt økonomi og omsorg med)

Under Høyres ledelse har vi de siste 4 årene utrettet masse for miljøet i Moss:

Vi har utvidet fjernvarme-nettet med som nå innbefatter hele sentrum, Jeløy opp til Gimlekrysset, og strekningen opp til Årvold. Vi har rekordhøy tilknytning til fjernvarme, og derav sterkt reduserte klimautslipp.

Vi har vedtatt en trinnvis sykkelplan, og tiltak etter denne. Tiltak som i første rekke var vanskelige å gjennomføre arbeides det nå med, som Fjordveien og gjennom Melløsparken hvor vi åpner 4. sept. Langs FV 120 kommer det nå sykkelvei fra Mosseporten via næringsområdet, forbi Skolt og opp til Våler. En sikker sykkelgarasje er etablert ved Moss stasjon.

Vi har startet å restaurere våre vannløp. Ørebekken er rensket opp og åpnet. Neste år starter arbeidet med Trolldalsbekken frem til Kambobukta. Begge elvebredder fra sjøen langs Mosseelva helt opp til Vansjø blir tilgjengelige. Kilder til miljøgifter spores opp. Arbeidet med å redusere forurensning av Vansjø fortsetter. Det er også anlagt flere gapahuker/ og Elverhøy er nylig overtatt av Moss Kommune.

På vår vakt har arbeidet med å fornye vann/ avløpsnettet fortsatt med stor styrke. Selv om det ikke synes, har vi en latent kapital i form av et meget godt, dels overvanns-separert og lekkasjetett VA-system, som bidrar til at renseanleggene fungerer godt og holder vannavgiftene lave.

Alle renovasjonskjøretøy i Moss går nå på Biodrivstoff og det er anlagt egen tankstasjon ved Solgård. Vi ba Statens Veivesen sørge for at Bastø-Fosen i fremtiden benyttet fornybart drivstoff men der ble vi ikke hørt, dessverre.

Vi etablert 2 EU-normerte "Blått flagg" strender, dvs. god standard for de badende. Videre er nesten alle Moss kommunes virksomheter nå kvalitetsstemplet som "Miljøfyrtårnvirksomhet", noe det står respekt av!

Vi har endret kommuneplan-bestemmelsene for å legge bedre til rette for El-biler i byen og i boligområdene. Vi har anlagt Nordeuropas største ladestasjon(!) for el-biler på Kirketorget, reservert rekordmange P-plasser for El-biler og arbeidet systematisk for å få på plass en ladestruktur som gjør at lokale E-biler fungerer godt. Dessverre ingen statistikk over klimagassutslippene i Moss, men de har gått ned siden 2011.

Moss Høyre er glassklare på å bevare Søndre Jeløy Landskapsvernområde og andre naturperler som Mosseskogen vest for Kongeveien og Mosseelva mot Elverhøy intakt og balanserer ut tilgang til strandsonen med mulighetene for å fornye en alderstegen hyttebebyggelse der den finnes.

Kort sagt: Stemmer du på det konservative partiet Høyre, så vet du at miljøet også konserveres, samtidig som samfunnet fornyes.

Sverre A. Høstmark
Leder av MiljøTeknikk og Samferdselsutvalget, bystyremedlem, Moss