Søk

Hva skal vi leve av i Moss? Eiendomsskatt!

Nylig var SVs May Hansen intervjuet om SV sine hjertesaker i Byavisa. Å lese intervjuet  om "visjonene" for Moss er forstemmende lesing. Samtidig en god bekreftelse på at et SV-styrt samfunn overhodet ikke er bærekraftig.
Det kommer noen mildt sagt pussige utsagn om hvordan vi skal innrette oss her i byen. For det første ønsker hun ikke "velstående Osloborgere" til byen. Kanskje noen ville kalt det diskriminering..? Men det er vel ikke så nøye når det gjelder folk med penger. May Hansen ønsker altså ikke skattebetalere til byen som skal dekke kostnadene til blant annet gratis øvingslokaler og ungdomsklubber? Neida - dette skal vi dekke med vesentlig øket eiendomsskatt! Som antagelig de "fattige" innbyggerne må betale, siden "rikinger" ikke er velkommen.
SV vil bygge små boliger for å lokke ungdom til byen "for å bygge opp nye arbeidsplasser"... Utrolig. Hvorfor ikke starte med å skape gode arbeidsplasser for så å trekke til seg arbeidstagere? Attraktive arbeidsplasser tiltrekker seg arbeidstagere. Å flytte mange mennesker til Moss - unge eller eldre - skaper ikke en eneste arbeidsplass. Vi må faktisk starte i riktig ende!

"Det bygges alt for mange dyre boliger". Ja - nybygg er dyrt, uansett hvor I Norge det bygges. Likevel er det noen av disse boligene SV, Ap og Rødt vil øremerke for vanskeligstilte på boligmarkedet!? Heldigvis finnes det gode, brukte boliger til halve prisen her i Moss, fullt oppnåelig for unge. Sammenlignet med Oslo er boligprisene i Moss (svært) lave. Boligeiere kan bytte en liten Oslo-leilighet med en romslig familiebolig i Moss - og samtidig ha gang- eller sykkelavstand til jobben. Med mindre SVs eiendomsskatt gjør at man heller bosetter seg i en annen kommune....

SVs øvrige ønsker er bedre og billigere kollektivtrafikk, gode skoletilbud og ny skole på Hoppern. Høyre deler disse ønskene - men det er ikke gratis. Videre skal ingen kommunale stillinger bort - i sterk motsetning til hva hele arbeidslivet forøvrig må akseptere. I tillegg ønsker SV, Ap og Rødt å rasere valgfriheten for brukerne i helsevesenet.  De rødes argumenter henger faktisk ikke på greip.  Jeg vil svært gjerne ha flere rikinger til byen - noen må faktisk bidra med de skattepengene vi trenger for å tilby gode tjenester!
 
Jørn Ramberg
Bystyrekandidat for Høyre