Søk

Ja til konkurranseutsetting

Det er vel kjent at Høyre er for konkurranseutsetting, og at dette er en av de store skillelinjene mellom høyre- og venstresiden i Norsk politikk.
Det borgerlige samarbeidet i Moss har gjennom konkurranseutsetting av driften på Orkerød sykehjem spart kommunen for 10 millioner kroner i årlige kostnader. Kommunens eget tilbud var 10 millioner kroner dyrere enn Norlandias tilbud.

Hvis det borgerlige bystyret ikke hadde spart kommunen for 10 millioner kroner, måtte vi kuttet i andre velferdstjenester eller økt eiendomsskatten i Moss, for å holde kontroll på økonomien.

For Høyre er konkurranseutsetting dypt forankret i vår ideologiske plattform. De to viktigste grunnen for at vi ønsker konkurranseutsetting er at konkurranse bidrar til nytenking og fordi konkurranse er den mest effektive måten å utnytte samfunnets ressurser.

På de områdene der det ikke er konkurranse så stopper eller bremser ofte utviklingen opp. Dette gjelder både innen det private og det offentlige. Se bare hvordan telemarkedet har utviklet seg etter at det ble åpnet for konkurranse. Konkurranse får aktørene til å anstrenge seg litt ekstra for å levere kunderettede og kostnadseffektive tjenester.

Men kanskje den viktigste grunnen til at det offentlige skal konkurranseutsette tjenester er at det er den eneste måten vi kan sikre at vi bruker ressursene på en effektiv måte, sikre at vi ikke betaler for mye for en tjeneste.
Men selv om en tjeneste er konkurranseutsatt er det det offentlige som er ansvarlig for at tjenesten utføres på en forsvarlig måte. Det er hva kommunen etterspør, som er avgjørende for hvordan tjenestene blir: Vil kommunene ha billigst mulig tjeneste uten krav til kvalitet, eller vil de ha både kvalitet og pris? Konkurranseutsetting vil tvinge politikerne til stadig å vurdere kvalitet og pris, og dermed få en tjeneste som er tilpasset kommunens behov.
Arbeiderpartiet i Moss ønsker å reversere det som de borgerlige har innført, i sitt program skriver de «Privatdrevne sykehjem skal overtas av kommunen når kontraktstiden utløper». Vi vet at Arbeiderpartiet vil øke eiendomsskatten, og en stor del av økningen vil de altså bruke til å få en mindre effektiv omsorgstjeneste. Er det en fornuftig bruk av skattepengene våre?

For de fleste av oss er det ikke hvem som utfører tjenesten som er viktigst, men at den blir utført til riktig kvalitet og så rimelig som mulig. Mennesker som utfører tjenester er mennesker, enten de jobber i det private eller det offentlige, og yrkesstolthet og lyst og evne til å strekke seg for å gjøre en god jobb er jevnt fordelt uansett hvor man jobber.

I Moss kommune er det mange dyktige medarbeidere, og Høyre ønsker å videreutvikle organisasjonen ved å styrke ledere og øke de ansattes kompetansen, med mål om at kommunen selv skal vinne de tjenestene som konkurranseutsettes.

Vi i Høyre er selvsagt for at det skal betales skatt, men av respekt for innbyggerne ønsker vi at de pengene som vi samler inn benyttes på en mest mulig rasjonell og effektiv måte. Vi ønsker at lønnstakerne skal disponere så mye som mulig av det de tjener selv, og vi politikere skal sørge for at innbyggerne får mest mulig igjen for skattepengene sine.

Vi har meget gode erfaringer med konkurranseutsetting i Moss, og Høyre ønsker å bygge videre på de gode erfaringene også i neste periode.

Jørn Roald Wille, bystyrekandidat Moss Høyre
(denne kommentaren sto første gang på trykk i Moss Avis onsdag 9. september 2015)