Søk

Høyre - miljøpartiet det blå

I årets valgkamp er miljøet en vinner. Det er bra, og Moss Høyre er ikke redd for de utfordringer som miljødebattene reiser. Høyre er et miljøparti.
Høyres miljøpolitikk bygger på helhetlige og langsiktige løsninger. Miljøpolitikken som Høyre har programfestet består kanskje ikke av de mest radikale forslag og tiltak, men Høyres miljøpolitikk fungerer i praksis. 
 
Høyre ønsker at vi skal kunne overlevere Norge og verden til våre etterkommere i minst like god stand som vi mottok den. Da er det viktigere å satse på en politikk som er gjennomførbar i praksis enn å programfeste luftige visjoner som man vet det ikke er mulig å realisere. De fleste kjenner ordtaket om at det er bedre med en fugl i hånden enn ti på taket.
 
Et utgangspunkt for Høyres miljøpolitikk er fremtidsoptimismen - troen på mennesket og dets evne til å finne nye løsninger på de utfordringer vi står overfor, enten det gjelder fattigdom, sykdom, klimagassutslipp og miljøødeleggelser. Høyre er teknologioptimister. Menneskene har alltid løst miljøutfordringene, og produserer stadig mer miljøvennlige og mindre ressurskrevende produkter.
Ikke alle er klar over at Høyre mener at næringslivet må betale for de miljøkostnader de påfører samfunnet. Det er ikke gratis å forurense. Regningen sendes til andre, blant annet våre barn og barnebarn. Derfor er Høyre tilhenger av at forurenser betaler. En av verdens store utfordringer blir hvordan vi skal kombinere økende energibehov med reduserte utslipp av klimagasser.

Moss Høyre er en pådriver for å gjennomføre realistiske tiltak som gjør Moss mer miljøvennlig. Vi vil arbeide for et stadig mer attraktivt kollektivtilbud, og vi vil utvikle Moss til en sykkelby med et godt tilbud til de myke trafikantene. Det skal satses på sykkel-/gangveier og sykkelfelt på deler av de eksisterende veiene. Mulighetene som ligger i tilskuddsordninger til å etablere flere ladestasjoner for el-biler og hydrogen-biler i kommunen må utredes nærmere. Moss Høyre krever å få fergetrafikken i tunnel og ut av sentrum. Flere og bedre parkeringsmuligheter for pendlerne, både for bil og sykler, bidrar til at flere tar toget i stedet for å kjøre bil.
 
At Høyre er et blått parti er ingen hindring for at Høyre både kan og vil levere grønne løsninger. Som et langsiktig og ansvarlig parti programfester ikke Høyre mer enn vi kan levere - det gir trygghet for en god miljøpolitikk som er mulig å gjennomføre i praksis.

Thor Chr. Hansteen
Gruppesekretær og listekandidat, Moss Høyre