Søk

Moss - en havneby

«Havnen var, sammen med fossen og skogene innenfor, forutsetningen for at Moss vokste frem», står det i Moss byleksikon.  I alle tider har tilgang til sentral infrastruktur virket som en katalysator på byutvikling og næringsutvikling. Der hvor det finnes effektiv infrastruktur der velger også næringslivet å etablere seg. Det har altså alltid vært havn i Moss, og kanskje er det ingen annen by i Oslofjorden som har bedre forutsetning for å drive havn.

(Denne kommentaren ble først publisert i Moss Avis fredag 9. mars)

Moss har den beste og enkleste innseilingen der havna ligger, sentralt i Oslofjorden og før fjorden smaler inn ved Drøbaksundet. Havna profiterer også på å ligge i tilknytting til jernbanen og europaveien.  Beliggenhet gir Moss Havn et absolutt konkurransefortrinn, som det vil være umulig for andre å kopiere. Det konkurransefortrinnet må vi dra nytte av i den videre utvikling av byen.

Havn og badeplasser
Moss med sin fantastisk beliggenhet, har fått i både pose og sekk, vi har både veldrevet havn og de beste badeplassene. Det er ingen i Moss som bor langt fra en attraktiv badeplass. Strandlinjen fra Søly til Torpedostasjonen på Tronvik, er visstnok den lengste kystlinje på sentrale Østlandet der du kan gå i fjæresteinene uten å bli hindret av private brygger eller gjerder. Oslofjorden.com har tegnet inn mer enn 30 badeplasser bare i Moss, i tillegg kommer mange titalls «hemmelige» badeplasser. Og det er før vi begynner å telle alle badeplassene i Vansjø.  Havna i Moss frarøver ingen muligheten til et friskt bad, i rent vann.

Fremtidig havn                                                                              
Høyre ønsker at vi fortsatt skal satse på havn i Moss. Målet må være ambisiøst, vi vil ha den mest kostnadseffektive havna i Oslofjorden, som tilfredsstiller behovene til det lokale næringslivet.

Moss Havn har varslet igangsettelse av detaljreguleringsplan.  Virksomheten vil utvikle havna i flere faser. En utbygging i flere faser, reduserer risikoen i prosjektet og åpner for muligheter til å tilpasse prosjektet til eventuelle endringer i rammebetingelsene.

Det planlagte havnearealet, blir mindre enn dagens havn, og mindre enn det som tidligere har vært skissert.  Havna vil også beslaglegge færre meter med kaifront, enn dagens havn.  Det har tidligere vært spekulert i at investeringer i havna vil beløpe seg til over en milliard kroner, planen som nå utredes vil sannsynligvis ikke koste mer enn femti millioner å realisere. Kostnadsbesparelsene skyldes særlig etablering av «dry-port’en» på Vadem, med den blir det mindre behov for utfylling av masser i Værla for å bygge havn. Moss Havn vil uten vesentlig risiko kunne håndtere investeringer på dette nivået.

Alternativer
Det er et stort press fra forskjellige interessenter om å legge ned havna. Boligutviklerne, for eksempel, vil ønske å legge ned havna for å lage eksklusive leiligheter med horisontutsikt. Men gjør vi det er området beslaglagt for de neste 100 år, en slik beslutning vil det være umulig å reversere. Beslutning vil også kunne medføre at virksomheter som ikke er store brukere av havna, men som allikevel benytter havna til vesentlig virksomhet, flytter fra byen.

Behov for havn
Den viktigste grunnen til at vi skal opprettholde havna, er at vi skal gi vår og fremtidige generasjoner muligheten til å utvikle et næringsliv som har behov for havn.  Hvis vi mener noe med at vi skal være næringslivsvennlige, så må vi tilrettelegge og opprettholde det som er vårt absolutte konkurransefortrinn sammenlignet med andre byer og regioner. Ved å videreutvikle Moss Havn vil vi kunne legge til rette for ny industri som vi ikke har i dag.

Havna i Moss har en rekke kunder, store og små.  For noen av disse er det avgjørende for deres tilstedeværelse i Moss, at de har tilgang til en fungerende havn.  For det er bare en havn i Moss. Felleskjøpet, Aker Solution og andre bedrifter har ikke havn, de har kun kaifronter.  Og alle disse bedriftene trenger havn, i tillegg til sin egen kaifront. Uten havn vil det være færre argumenter for at virksomhetene skal forbli i Moss.

Moss Industri- og Næringsforening, som representerer de fleste og viktigste næringslivsaktørene i Moss, er entydig for fortsatt drift av havna. De mener at for å sikre arbeidsplassene som er i byen og for å kunne få nye attraktive arbeidsplasser hit, må havna bevares og effektiviseres.

Jubileum
I 2020 skal vi feire Moss bys 300 års jubileum, en anstendig alder for en flott by. Men til sammenligning så har det vært havn her i 500 år. Kan vi i det hele tatt tenke oss hvordan Moss ville vært uten havn?  Ville det vært by her? Eller ville Moss bare vært en soveby for Oslo?  Jeg ønsker at havnesuksessen skal fortsette, vi må legge til rette for en havn som stimulerer næringslivet og som skaper arbeidsplasser i regionen, og som gir kommende generasjoner de samme mulighetene til å utnytte havnas konkurransefordeler som vår generasjon har.

Jørn Roald Wille
Bystyrerepresentant for Moss Høyre