Søk

Moss fortjener forutsigbarhet de neste fire årene

De siste fire årene har vi brukt mye tid på å behandle og vedta planene for hvordan Moss skal utvikles de kommende tiårene.
Flere planer var utdatert da vi tok over i 2011 og flere store områder i kommunen vår har vært gjenstand for store endringer de seneste årene. I tillegg jobber vi med kommunereformen som er en krevende prosess der det er viktig å ha historien med oss.

De seneste årene har Peterson gått konkurs, Trioving har flyttet og planene for jernbanen gjennom byen er så godt som klare. Store områder er derfor klare for transformasjon til noe nytt. Bystyret har vedtatt en spenstig sentrumsplan, en områderegulering for Vingparken og vi jobber med å sluttføre områdereguleringer for havneområdet og for Verket. Videre er vi godt i gang med planarbeidet for de store samferdselsløsningene gjennom byen vår. Dette gjelder RV19, store gang og sykkelprosjekter og andre tiltak på hovedveiene i Moss og Rygge. Arbeidet med denne type planer er tidkrevende og vi har vært opptatt av involvering fra innbyggerne hele veien. Bylab er etablert av oss nettopp for å oppnå dette. Samtidig er det viktig å sikre at vi som kommune koordinerer alle de andre aktørene som Jernbaneverket, Statens vegvesen, havna og ulike utbyggere. Da trenger vi tydelig ledelse og fokus på de overordnede grepene, samtidig som vi ikke mister oppmerksomheten på de nære og kortsiktige tiltakene.

Det er alltid et mål at de store planene som skal ha varighet i mange år vedtas med brede politiske flertall. Det er selvsagt av og til krevende, men ikke desto mindre viktig. Forutsigbarhet er viktig for alle som vil være med å utvikle Moss videre. De siste fire årene har vi klart å lande brede politiske flertall i disse sakene. Det har riktignok vært behov for noen ekstrarunder av og til, men de endelige vedtakene er dratt i land med stor oppslutning i bystyret.

Moss går nå på mange måter fra en planfase til en gjennomføringsfase. Det vil også sette oss politikere på prøve, og kreve et tydelig lederskap. Vi som har styrt Moss nå de siste fire årene har vist at vi er godt i stand til å møte denne utfordringen. Vi har vist at under min ledelse med ordførerklubba så har vi klart å jobbe bredt og med stor grad av forutsigbarhet. Det bør telle når man nå vurderer hvem som skal lede kommunen videre de neste fire årene. Jeg er klar til å gjøre mitt beste for Moss by og alle våre innbyggere en periode til! Det skal ikke stå på vilje og energi.

Det er et faktum at de partiene som AP eventuelt vil måtte søke samarbeide med ligger langt til venstre i det politiske landskapet. I mange sammenheng er det også de som ikke har vært med på de brede kompromissene. Med Høyre fortsatt i ordførerstolen så befinner vi oss mellom FrP på den ene siden og AP på den andre siden. Vi utgjør sentrum i denne type viktige spørsmål og vår oppgave som kompromisskaper er enklere. Samtidig har vi med oss et lag med masse erfaring ispedd nye og ivrige politikere som har lyst til å utgjøre en forskjell.

Det er mange tanker man bør ha i hodet når man velger sin stemmeseddel på mandag, men dette med en stødig, tydelig og forutsigbar ledelse bør være blant disse tankene – sammen med fokus på den gode skolepolitikken, et trygt lokalmiljø, satsingen på nærings- og byutvikling, fokus på de grønne løsningene, satsing på frivilligheten, kvalitet og valgfrihet i omsorgen og en kommune som drives på en stødig økonomisk måte. Er dette ting som er viktig for deg så er Høyres stemmeseddel det opplagte valget på mandag. Godt valg!

Tage Pettersen, ordfører i Moss
Denne kommentaren sto første gang på trykk i Moss Avis 11. september 2015