Søk

Nei, det blir MINDRE til dem som trenger det!

Det ser ut som det nye, røde styringsflertallet i Moss – etter at Miljøpartiet brått ombestemte seg – nå skal gjøre alvor av sine trusler innen helse- og omsorgssektoren: Dersom ikke politikerne liker leverandøren så skal vedkommende kastes ut. Det spiller ingen rolle om disse leverer bedre tjenester enn det kommunen selv har klart å levere, om brukerne er mer fornøyd og ikke minst at kostnaden er lavere.

(Denne kommentaren sto på trykk i Moss Avis onsdag 6. desember)

På enkelte områder er det kun ideologi som teller. Noen politikere har laget sine egne regnestykker som skal «bevise» at eksterne tjenester ikke er billigere enn om kommunen leverer dem. Etter min mening har disse regnestykkene ikke troverdighet. Her har man bestemt seg for svaret på forhånd og deretter prøver man å konstruere argumenter for at svaret er korrekt. Utenfor poltikken ville man gjort følgende: Regn ut beste løsning først og velg den.

Argumentene for å gjøre dette henger ikke på greip. «Pengene skal gå til brukerne og de ansatte, ikke til profitører.» Det blir ikke en eneste krone ekstra til dem som har omsorgsbehov – tvert i mot. Hvis kommunen nå re-kommunaliserer alt innen helse vil årlige kostnader øke med mange millioner. Dette har rådmannen dokumentert, både nå og tidligere. I en sektor hvor det aldri blir penger nok har de sosialistiske politikerne tre valg: Levere billigere tjenester, kutte på andre områder, eller – det som er typisk sosialistisk: Vi bare krever inn en del ekstra skattemillioner fra innbyggerne. Hvordan dette skal løses har vår nye ordfører ikke gitt noe svar på, på direkte forespørsel.

Videre er det besynderlig når sosialistene også stemte for forslaget i Helse- og sosialutvalget om at det ved innkjøp av tjenester skal legges vekt på:

  • Kvalitet
  • Brukerinvolvering
  • Lønns og arbeidsvilkår
  • Økonomi/Rett bruk av fellesskapets midler.

I det siste har flere brukere stått frem og uttrykt stor tilfredshet med private leverandører. I en brukerundersøkelse nylig om opplevd kvalitet knuste de private leverandørene det offentlige på så godt som samtlige spørsmål. Kun på noen meget få punkter lå det offentlige foran. Men bryr sosialistene seg om hva brukerne ønsker og mener? Neida. Så skulle man jo kanskje tro at kommunens ambisjon var å strekke seg kvalitetsmessig? Neida. Innstillingen til vedtak er at ved neste undersøkelse så skal ikke kommunen være dårligere enn de var sist.

Videre er det ingen tvil om at en rekke kommunale institusjoner og personer gjør en strålende jobb og leverer fremragende kvalitet. Men, hvorfor ikke tillate at man velger den beste løsningen i enhver sammenheng? Dette er tydeligvis forbudte tanker. Heller ikke skal det legges skjul på at det hos alle leverandører  -både private og offentlige - skjer uønskede hendelser. Gjør de private en for dårlig jobb så kan riset bak speilet være at kontrakten heves og andre tar over. Hvis det samme skjer og kommunen har monopol, hva gjør man da i en slik situasjon? Tja, si det. Håper det går bedre neste gang?

Det har ikke troverdighet når det sosialistiske flertallet hevder de tar hensyn til  brukerne når de vil forby private tjenester: Brukerne har talt og de vil kunne bestemme selv. Men det ønsker ikke dagens styringsflertall i Moss – de vil ta avgjørelsen på vegne av de innbyggerne.

Jørn Ramberg

Medlem av Bystyret og Helse- og sosialutvalget i Moss