Søk

Norsk Bane, en presisering

Moss Avis skriver i en artikkel den 27 september at jeg «ikke lever Norsk Bane mye ære». Men Moss Avis har tatt min kommentar ut fra den sammenhengen den kom.

(Denne kommentaren ble første gang publisert i Moss Avis 29. september 2017)

Bystyret behandlet en sak om folkeavstemming om ny jernbanetraseen gjennom Moss. Høyre er imot en folkeavstemming fordi saken er endelig besluttet i bystyre og arbeidet er igangsatt, dessuten har velgerne i Moss hatt mulighet til å påvirke utfallet gjennom valg. Rødt foreslo så at saken om folkeavstemming skulle utsettes til etter at Norsk Banes bestillingsrapport forelå. Det er «Bedre Byutvikling Moss» som har bestilt en rapport fra Norsk Bane, om muligheten for en annen jernbanetraseen enn det bystyre har besluttet. Jeg mener at bestillingsrapporten fra Norsk Bane ikke skal påvirke om vi skal gjennomføre en folkeavstemming.

I den forbindelse mente jeg det var nødvendig å gjøre Bystyre oppmerksom på at Norsk Bane kun består av to personer. De er sikkert dyktige, men hvordan kan de besitte dybde- og breddekompetanse som skal få oss til å se bort fra de utredningene som Bane Nor har utført? Bane Nor har et samfunnsoppdrag om å bygge jernbane i Norge, og besitter betydelig kompetanse. Norsk Bane skal altså gjennomføre disse undersøkelsene til en verdi av 200 tusen kroner, mens Bane Nor har brukt flere titalls millioner på utredninger.

Når jeg også peker på selskapets økonomiske situasjon, mener jeg at det er meget relevant i denne sammenheng. Først og fremst fordi selskapet er et konsulentselskap som har stor interesse av å få nye og forlengete oppdrag, deres mandat er ikke tuftet på et samfunnsoppdrag. Når vi ser på den økonomiske situasjonen i selskapet, ser vi at de har behov for nye oppdrag.

Norsk Bane har de siste årene tapt 10 millioner kroner, de har nå kun 130 tusen kroner i egenkapital. I henhold til årsrapporten har økonomien vært så anstrengt at de ansatte i perioder ikke har tatt ut lønn. I årsrapporten for 2016, står det «Etter noen utfordrende år, viste økonomien en klar bedring i 2016». Men de tapte også penger i 2016.

Vi skal selvsagt lese rapporten når den foreligger, men jeg er skeptisk til at den rapporten som kommer vil endre noe av det som er besluttet.

Vi ser i nevnte artikkel at Moss Avis velger, ukritisk, å trykke en lang hylles av Norsk Bane, skrevet av en svensk planingeniør, ikke et eneste kritisk spørsmål ble stilt til denne ingeniøren. Hvor relevant det er i forhold til den vedtatte prosessen for jernbaneutbygging som vi har i Moss, får leserne avgjøre selv.

Jørn R. Wille
Bystyremedlem