Søk

Ny Kurs, uten kurs

Lederen av «Ny Kurs», Trond Martinsen, skriver i Moss Avis at «..vi kan bygge vår politikk på sunn fornuft».  Til det kan vi vel si som Fredrik Stabel, «Fornuften er en ensom ting – hvor ofte er man ikke alene om å stole på den».

I samme kronikk skriver han at de vil ha en politikk «uten noen form for ideologiske føringer».  Arild Svenson som har meldt overgang fra FrP til Ny Kurs, setter også pris på det ideologifrie partiet, i henhold til Moss Avis.

Wikipedia kan fortelle oss at ideologi kan forklares som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes.

De aller fleste partiene i Norge er tuftet på en ideologi.  De som er tydeligst på dette lever så tett på ideologien sin at medlemmene umiddelbart vet hva partiet vil mene om nye politiske utfordringer. En sterk ideologi gjør det mulig for partiene å skille seg fra andre partier, og velgerne vil intuitivt forstå de politiske valgene som blir gjort.

«Ny Kurs» har altså ingen ideologi, de har ingen ledestjerne å styre etter, ingen kurs som staker ut retningen, ingen visjon for en enhetlig politikk. Hva de vil mene om neste sak som kommer opp er det ingen som kan gjette seg til. 

Hvordan blir det for Ny Kurs, når noen av de store temaene skal behandles, når marked står mot planøkonomi, når privatisering står mot kommunalisering, når individets rettigheter står mot samfunnets interesser? Hvordan vil da kursen til Ny Kurs bli?  Det aner meg at dette blir komplisert, vi ser jo at partiet har samlet et knippe med erfarne politikere med politisk bakgrunn fra partier som ideologisk står langt fra hverandre.  Hvordan vil den bakgrunnen prege partiet når nye beslutninger skal tas?  For å si det forsiktig, det er ikke åpenbart at det tenkes likt og at det vil bli ført en forutsigbar politikk.

Et ideologifritt parti vil vi jo aldri vite hva vil mene om en ny sak som kommer opp. Ny Kurs skriver at de vil involvere velgerne mer enn de andre partiene har gjort, det kan virke som de vil sette partiets kurs på åpne folkemøter. Skal da politikken altså avgjøres av de få som tilfeldigvis stiller på et folkemøte og stemmer saken frem? Det blir altså helt tilfeldig om kursen blir satt mot øst eller vest, eller rett på nærmeste skjær.  Eller kanskje det blir helt motsatt, kanskje ledelsen i partiet ender med å bestemme alt. For fordelen for ledelsen i et parti uten ideologi er at de kan endre kursen hele tiden, styre politikken nærmest etter sine egne ideer og overbevisning.  I motsetning til de etablerte partiene, vil ledelsen her kunne få mye større påvirkningskraft.

Ny Kurs er etablert som en protest mot samferdselssatsingen i Moss. Flere steder hevder de også at det er maktarroganse i de etablerte partiene som er viktig å bekjempe.  I dette er det vanskelig å kjenne seg igjen.  I Høyre blir alle politiske saker behandlet i gruppemøter, som er åpne for alle medlemmer av partiet. Kontroversielle saker, diskuteres grundig og det kan stemmes for å sikre et flertall.  Og partiet har selvsagt en solid ideologisk plattform å bygge beslutningene på. Alle blir hørt, men alle får det ikke som de vil.  Det å ikke bli hørt er ikke maktarroganse, men demokrati.

Hva annet har da Ny Kurs og tilby enn misnøye med det som flertallet har bestemt?  På hjemmesiden til Ny Kurs skriver partiet om hva annet som er viktig for partiet, blant annet skriver de:

  • Om barn og ungdom: Vi vil at kommunen skal legge til rette for trygge og gode oppvekstmiljøer som stimulerer til aktivitet og positiv utvikling gjennom samhold.
  • Om helse og omsorg: Vi vil ha økt kompetanse og kvalitet innen helse- og omsorgssektoren.
  • Om kultur: Vi må ta vare på, stimulere og videreutvikle byens kulturtilbud og mangfold innen idrett og friluftsliv.

Er det dette de mener med Ny Kurs? De fleste partiene i Moss har skrevet det samme i sine programmer.  Alle har dette som mål, utfordringen er hvordan det skal løses, og der kom plutselig behovet for et ideologisk fundament tilbake.

Vi ønsker selvsagt det nye partiet velkommen til Moss, også gjenstår det å se om de klarer å snekre sammen et reelt alternativ til de partiene vi allerede har, og om partiet har livets rett etter at alle samferdselsspørsmål er besluttet.

Jørn R. Wille
Bystyremedlem i Moss