Søk

Riksvei 19 nok en gang

De siste dagers informasjon om kostnadssprekk og intern uenighet i Vegvesenet, er etter min mening en helt utrolig historie.

(Denne kommentaren ble første gang publisert i Moss Avis 30. september 2017)

Her har vi i et nært og tett samarbeide, politisk og faglig, arbeidet i mange år for å få en løsning, på en riksvei som er et statlig ansvar.

En KVU er utarbeidet og godkjent i departementet for flere år siden.

Vegvesenet har spilt inn kostnadsestimat og fremdrift til Nasjonal Transportplan, som så ble behandlet av Stortinget før sommerferien.

Jeg sitter i styringsgruppen for samarbeidsavtalen mellom Østfold Fylkeskommune, Moss kommune, Rygge kommune, BaneNor og Vegvesenet.

På vårt siste møte før sommerferien, fikk vi opplyst at Vegvesenet nå var tilnærmet klare med mulighetsstudien for traseen. Vi får ingen nye opplysninger, før vi nå i denne uken, blir presentert for Vegvesenets overraskelse over at det er mer løsmasser enn det de har «trodd».

Under veis har det lekket ut opplysninger, om stor uenighet intern på vegkontoret.

Og en seksjonssjefs påstander, brettes ut på første side i Moss Avis, der hevder han at kontorets ledelse langt på vei er styrt av byens ordfører, og at det derfor for han er legitimt på faglig grunnlag å kommunisere med gruppen Bedre Byutvikling.

Jeg stiller nå spørsmålet, er ikke vegkontoret kjent med de tekniske mulighetene som finnes for å bygge flere tunneler, både i fjell og løsmasser, samtidig?

Senest i denne uke var vi på en befaring på Follobanen, her bygges fjelltunneler bl.a. i Ekebergåsen, til tunnel i løsmasser under Middelalderparken ved Oslo S.

Vi reiser til månen, pumper opp olje fra havets bunn, men å bygge knappe tre km tunnel fra havna til Mosseporten problematiseres slik, at jeg anbefaler at man nå søker privat ekstern ekspertise, til man får ryddet opp i de interne faglige uenighetene på vegkontoret. Vi kan ikke vente lenger.

Gretha Kant
Bystyremedlem