Søk

Valgfrihet for den enkelte

Høyre ønsker å stimulere menneskenes utvikling i en moderne verden. Vår politikk er bygd på tilliten til den enkelte - vi har troen på at du kan ta egne valg.
Politikerne skal legge forholdene til rette, men vi vil ha grenser for politikk. Vi har troen på å ta personlig ansvar og sosialt medansvar. Vi er født som ulike individer og bør ikke presses inn i et bestemt A4 samfunn, i stedet bør respekt og mangfold prege samfunnet. Balansegangen er viktig - mellom individ og samfunn - plikter og rettigheter - frihet og ansvar. Du har krav på å bli møtt med toleranse og respekt for den du er.
Høyre ønsker godt utbygde velferdstjenester med høy kvalitet og stor valgfrihet – fritt brukervalg ble innført av de borgerlige i hjemmebaserte tjenester i 2013.

Høyre er for fritt skolevalg også innen offentlige skole (men erfaring viser at de fleste uansett velger skolen som ligger nærmest). Private skoler tilbyr et annet undervisningsopplegg og er et viktig supplement. Moss kommune har 14 grunnskoler hvor 3 er private. En god skole er fundamentet i samfunnet og er den beste sosialpolitikk vi kan ha. I Høyres skole står eleven i sentrum og da er læreren den viktigste ressursen. Derfor vil vi fortsette å styrke kompetansen gjennom etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere i Mosseskolen.

Høyre sier nei til økt eiendomsskatt. Vi vil bygge opp de kommunale tilbudene uten å sende økte skatteregninger til innbyggerne. Høyre vil ha en sunn og god kommuneøkonomi, vi kom i år på 17.plass på kommunebarometeret, noe som viser at Høyre er med på å drifte effektivt. Politikk handler om verdier. Høyre er for individets frihet, lokalt selvstyre, mindre byråkrati, en sunn kommuneøkonomi, gode velferdstjenester og en god skole. Godt valg!

Irene Beatrice Brevad, bystyrekandidat Moss Høyre.
(Denne kommentaren sto første gang på trykk i Moss Avis 10. september 2015)