Søk

Vi bygger land - ikke "monsterhavn"

«Monster» er et virkningsfullt ord å benytte i debatter. Det bidrar selvsagt til å skape inntrykk av at dette er digert, fryktelig, ødelegger alt rundt seg etc
Begrepet er flittig brukt av motstandere av nærmest enhver endring i området rundt dagens havn.
Det vi – med solid politisk flertall - har besluttet å bygge og nå har begynt med er land. Land som – uansett hva området skal brukes til – vil være attraktivt og en berikelse for byen.

La oss ta en ting av gangen. En ny og moderne jernbanestasjon vil om noen år være på plass på deler av dagens containerområde. Jeg velger å lytte til næringslivet som sier at de – og vi – trenger en havn i Moss. Det er ikke tatt noen beslutning nå om hvor stor denne havnen skal være i fremtiden. Først og fremst handler det om å benytte seg av en enestående mulighet til å utvidet Moss by sitt areal mot sjøen.

Jeg mener at byen trenger en havn, men i første omgang er det snakk om å få et areal – som i prinsippet kan brukes til hva det skal være. Om innbyggerne i Moss om noen år heller vil bruke arealet til forretninger, boliger, kafeer, høyskole, akvarium, kulturhus eller hva det måtte være så tar vi den diskusjonen da. Men ikke ødelegg byens fremtid ved å – nok en gang – arbeide for at «ingenting skal forandres.  Vi har et ansvar for å tilrettelegge for en fremtidig og positiv byutvikling.

Jørn Ramberg
Bystyremedlem for Moss Høyre