Søk

Innkalling til nominasjonsmøte for Moss Høyre 23. august

Det innkalles til nominasjonsmøte for valg av ordførerkandidat for Moss Høyre torsdag 23. august kl. 18:30 på Rygge Ungdomsskole, «Gullfunnet». Dørene åpnes kl. 18:00, og vi byr på enkel servering.

Dagsorden for nominasjonsmøtet:
1. Godkjennelse av innkalling og antall tilstedeværende med stemmerett
2. Valg av møteleder
3. Nominasjon av Høyres ordførerkandidat til kommunevalget 2019

Nominasjonskomiteen ble utpekt 8. februar i år, og har bestått av Jan A. Sannem, Inger Therese Johansen og Richard Norland fra tidligere Rygge Høyre, Tage Pettersen, Gunn Salbuvik og Ivar Ernø fra tidligere Moss Høyre, samt Terje Torsteinson fra Senior Høyre og Elvira Sundrehagen fra Unge Høyre. Terje Torsteinson ble valgt til leder, men Jan A. Sannem har fungert som leder i leders sykefravær.

Nominasjonskomiteen har intervjuet tre kandidater, og sendt ut en prøvenominasjon på e-post til foreningens medlemmer. Her fikk Harald Fløgstad 47,5 prosent av stemmene, Jørn Roald Wille 28,3 prosent og Sissel Rundblad 24,2 prosent.

Den 3. juli mottok styret følgende meddelelse fra nominasjonskomiteen:

--- 
Moss Høyre
v/ Simen Jørgensen

Nominasjonskomiteen i Moss Høyre har avsluttet sitt arbeid med å fremme kandidat til ordførervervet i nye Moss.

I vårt møte 2. juli konkluderte vi med at komiteen ikke klarer å komme frem til enstemmig innstilling på en av kandidatene. Valget må dermed overlates nominasjonsmøtet 23. august, 2018.

Undertegnede kopierer denne mail til de tre kandidatene og nominasjonskomiteens medlemmer .

Vennlig hilsen
Jan A. Sannem
Fung. leder av nominasjonskomiteen
---

Styret i Moss Høyre ønsker alle medlemmer velkommen til nominasjonsmøte, og minner om at man må være innmeldt minst 4 uker før møtet og ha betalt medlemskontingent for å være stemmeberettiget.

Med vennlig hilsen
Simen Jørgensen
Leder Moss Høyre