Politikere

Medlemmer av Østfold Høyres politiske utvalg:
  • Leder: Gretha Thuen, 1. nestleder i Østfold Høyre
  • For Halden/Aremark: Ann Kristin Øye
  • For Fredrikstad/Hvaler: Thomas Jahreie
  • For Sarpsborg: Marit Kildedal
  • For Indreforeningene: Thomas Andresen
  • For Mosseregionen: Gunn Salbuvik
  • For Senior Høyre: Roald Johansen
  • For Unge Høyre: Rolf-Jonas Ringen Kristiansen
  • For fylkestingsgruppen: Alf Ulven
  • For stortingsgruppen: Eirik Milde
Styret i Bedriftskanalen i Østfold Høyre:
Tor Prøitz (leder), Marit Kildedal, Marita Hollen og Sverre Høstmark.