Søk
Andreas Bøe

Andreas Bøe

Andreas er 18 år og fra Karlshus. Han er ungdomspolitiker med erfaring fra Unge Høyre og er styremedlem i Råde Høyre.

Som student er skole og oppvekst noe som står svært høyt for meg. Det var mye på grunn av dette at jeg bestemte meg for å bli med i lokalpolitikken. Nemlig ønsket om at alle skulle få et skoletilbud tilpasset sine behov, og sine evner. Når man er student selv, og snakker med andre studenter daglig, får man en god idé om utfordringene rundt skolen. Dette er noe som gir meg slagkraft rent politisk.

Etter et par år i politikken har selvfølgelig også et par andre saker engasjert. Kommunesammenslåing, kultur-tilbud og helsesøster-ordningen er eksempler. Allikevel må jeg si at retten til brukerstyrt personlig assistanse har vært blant mine største hjertesaker. Jeg er glad for at Råde har gått foran og konkurranseutsatt dette. 

Råde kommune trenger ungdom som ser på ting på en ny måte. Husk å kryss av meg, Råde Høyres ungdomskandidat, når du skal stemme 13. og 14. september.